Onsdag ble et forslag om å avvikle den såkalte leilighetsnormen tatt opp til behandling i bystyret i Oslo. Debatten om normen som forbyr bygging av småleiligheter i Oslo sentrum, har blusset opp i kjølvannet av galopperende boligpriser. Forslaget fikk ikke flertall i bystyret og ble dermed nedstemt.

Kommunen evaluerte normen i 2016 og konkluderte med at den fungerer etter sin hensikt ettersom det er blitt et økt antall større leiligheter i sentrumsbydelene, ifølge etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i plan- og bygningsetaten.

– Regulering av boligstørrelser i nye prosjekter gir flere store boliger og fysisk opprustning, og redusert trafikk har gitt bedre bomiljøer. Varierte boligstørrelser gir flere mulighet til å bo på samme sted i ulike livsfaser, og dette gir stabile, trygge boområder, sier etatsdirektøren i en epost til DN.

Ifølge kommunen var det i 2016 dobbelt så mange små leiligheter i de fire bydelene i indre by der normen gjelder, som i ytre by. Hun tror heller det bør bygges flere små leiligheter i ytre by.

– Utbyggersiden hevder ofte at normen øker prisene ved å hindre bygging av små sentrumsleiligheter. Ytre by har god kollektivdekning, og blir stadig mer attraktiv med gode torg- og møteplasser, nye parker, handel og tjenester. Derfor kan det være hensiktsmessig å bygge flere små leiligheter i ytre by, der prispresset på boliger er lavere. Slik kan det bli enklere og rimeligere å komme inn på boligmarkedet, og vi kan få til gode og varierte bo- og leveområder i hele byen, sier Kielland.

Ikke gjennomslag

Det var Camilla Wilhelmsen, gruppeleder for FrPs bystyregruppe i Oslo, som fremmet forslaget om å avvikle normen. Da forslaget ble tatt opp i bystyret onsdag, påpekte Wilhelmsen at byrådet ikke gjør noe for å sikre at de unge kan komme seg inn på boligmarkedet.

Normen gjelder i fire bydeler og legger føringer på hvor mange leiligheter man kan bygge i visse størrelser i hvert boligprosjekt.

Leilighetsnormen gjelder for de fire bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen. Disse bydelene er valgt fordi de har en overvekt av små leiligheter.
Leilighetsnormen gjelder for de fire bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen. Disse bydelene er valgt fordi de har en overvekt av små leiligheter. (Foto: Javad Parsa)

– Byråden påsto i en sak i DN at også de unge kunne kjøpe i ytre by, men det bygges ikke små leiligheter i ytre strøk når leilighetsnormen brukes i alle bydeler i Oslo, sa Wilhelmsen under bystyremøtet med henvisning til en sak i DN der byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang (MDG), viste til at det er mulig å bygge mindre og rimeligere i ytre by.

Det var imidlertid kun Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) som støttet Wilhelmsens forslag i bystyret. Dermed var det ikke flertall og forslaget falt.

– Det er ungdommen vi svikter, sa Wilhelmsen under møtet.

Flere boligutviklere ønsker at normen avvikles, eller settes på vent for en periode til det er mer balanse mellom etterspørsel og tilbud i hovedstaden.

Abdullah Alsabeehg fra Arbeiderpartiet er uenig med Wilhelmsen.

– Vi vet at en avvikling av leilighetsnormen vil ha veldig lite effekt. Vi vet at skattesystemet er skrudd sammen sånn at omkring 40 prosent av små leiligheter vil ende opp som sekundærboliger. Spekulanter i boligmarkedet som får de leilighetene, sa han under bystyret.

Et privat forslag

– Det som skjer i dagens boligmarked er at de små leilighetene går først, og etterspørselen og mangel på små leiligheter har ført til svært høye priser. Foreldre må ofte inn for å hjelpe til med det første leilighetskjøpet. Det er ikke alle foreldre som har økonomi til det, har Wilhelmsen tidligere uttalt i DN.

I forslaget viste hun til at halvparten av byens husholdninger består av kun én person, og at det dermed ikke bygges for befolkningsmassen. Før bystyremøtet sa Wilhelmsen til DN at det ikke lå an til at forslaget ville gå gjennom.

– Likevel mener jeg det er viktig å fokusere på dette da det er så stor ubalanse i boligmarkedet, sier Wilhelmsen.

Gir ikke lavere boligpriser

Byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang (MDG) mener at flere små leiligheter ikke vil dempe de økende boligprisene i Oslo.

– Å bygge flere bitte små leiligheter i sentrum vil ikke gi lavere boligpriser – det er ganske utopisk å forestille seg, har Reinvang tidligere uttalt til DN.

– Tvert imot ser vi at slike leiligheter er veldig populære som investeringsobjekter.

Reinvang medgir at det er viktig å bygge flere boliger i alle størrelser, men det å bygge flere små leiligheter i de fire sentrumsbydelene hvor leilighetsnormen gjelder, vil gi uheldige konsekvenser, mener han.

Normen veileder

Selv om normen kun gjelder i fire av totalt 15 bydeler i Oslo, viser en gjennomgang av alle boligreguleringssakene som ble behandlet i bystyret i Oslo i fjor, at normen ble fulgt i det store flertall av utbygginger også i andre bydeler, ifølge Camilla Wilhelmsen (Frp).

– Det blir heller ikke riktig. Jeg håper at byrådet og plan- og bygningsetaten kan gi grundigere vurderinger i kommende saker slik at det i de andre bydelene kan bygges flere små leiligheter, sier hun.

Utenfor de fire bydelene der normen gjelder, bruker plan- og bygningsetaten leilighetsnormen som en veileder, opplyser etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i eposten til DN. Hun sier at utbyggerne ofte ønsker en annen leilighetssammensetning enn det normen legger opp til, både i og utenfor normbydelene.

– Kommunen er alltid interessert i å høre hva som er bakgrunnen for utbyggernes ønsker, og vi ber ofte forslagsstillerne forklare hvordan deres planer supplerer boligtilbudet i området. Når det er gode begrunnelser, kan kommunen godt gå med på en annen leilighetssammensetning enn normen, sier Kielland.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.