Det lunkne boligmarkedet i fjor førte til at flere utbyggere satte nye boligprosjekter på hold.

– Omtrent halvparten av boligene som har fått igangsettingstillatelse, er igangsatt, mens halvparten ikke er igangsatt. Det bidrar til at vi nedjusterer våre prognoser for nybolig-markedet i Oslo og Akershus, sier samfunnsøkonom og leder av boliganalyse, Mari Mamre i Ny Analyse.

Hun tror at boligene som ikke er igangsatt, først blir påbegynt i 2020 og 2021.

– Det bidrar til å dempe presset på boligtilbudet. Vi får høy boligbygging, men ikke boligbonanza, sier Mamre.

Én ny bolig til salgs

Siden januar i år har Ny Analyse begynt å telle hvor mange boliger som faktisk er ferdigstilt i ulike prosjekter og hvor mange som er solgt.

– Hvis man ser på Finn.no, så får man inntrykk av at det er veldig mange flere nye boliger enn det det er. Når man renser tallene for doble annonser, hytter og tidligere solgte prosjekter i Akershus, falt antall boliger for salg med 500–600 stykker. Det er en ganske stor andel av de 1800 boligene som ligger for salg. For Oslo var det rundt 100 boliger som ble tatt bort fra statistikken, sier Mamre.

Oppryddingen i annonsene viser at det på ingen måte er et stort boligoverskudd på nyboligmarkedet, ifølge Ny Analyse.

– I Oslo var det i april én usolgt ny bolig. Det viser et marked som er i balanse, mener Mamre.

Litt mer ubalanse i boligmarkedet er det i Akershus. Der var det rundt hundre usolgte boliger i ferdigstilte prosjekter ved utgangen av april.

– Det har blant annet vært høy boligbygging i Ullensaker og i Asker, sier Mamre.

Hun tror byggetoppen er nådd i Akershus.

Satt ned i pris

Mamre viser til at utbyggerne i beskjeden grad har satt ned prisene, men at en svak reduksjon, kombinert med at få hever prisene over tid, bidrar til en reell prisnedgang.

– Fire–fem prosent av boligmassen har fått ny pris. I ni av ti tilfeller er prisen blitt satt ned, sier Mamre.

Nyboligprisene i Oslo i april er 2,7 prosent lavere enn i februar. Hovedgrunnen er at rimeligere boliger er lagt ut og i større grad blir liggende usolgt, mens eksklusive boliger går unna, ifølge Ny Analyse.

«Store sprik»

Hvor mange nye boliger som bygges, regnes som en joker i boligmarkedet. Noen eksperter har varslet om flom av nye boliger på markedet, mens andre har ment at boligbyggerne allerede har lagt mange prosjekter på hyllen i Oslo og Akershus grunnet stemningsskiftet i boligmarkedet.

Mamre i Ny Analyse synes prognosene for hvor mange nye boliger som faktisk var igangsatt, solgt og ferdigstilt, spriket i alle retninger. Derfor startet analyseselskapet å bygge sin egen database.

– Vi har jobbet en stund med å bygge opp en nyboligstatistikk for Oslo og Akershus. Dårlig tallmateriale gjør at det blir veldig store avvik når boligmarkedet skifter raskt opp eller ned. Det er store sprik mellom hva som er gitt av igangsettingstillatelser og hvor mange boliger som faktisk bygges, sier Mamre.

Flere som henter tall

Både Samfunnsøkonomisk Analyse og Prognosenteret henter også inn tall fra nyboligmarkedet.

– Dette høres ut som det ligner veldig mye på det vi har, men da med alle mulige forbehold om at det er mer jeg ikke vet om, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Selskapet lager statistikk over pris, salg og igangsetting av nye boliger på regionalt nivå og på landsbasis basert på tall det henter fra utbyggere og prosjektmeglere. I tillegg utarbeider det prognoser for antall fullførte boliger de nærmeste årene. Mens Ny Analyse venter at det i år blir ferdigstilt 3662 boliger i Oslo, har Samfunnsøkonomisk analyses en prognose på 3400 nye boliger.

Prognosesenteret får månedlig innrapportert tall fra rundt 800 av de største boligprodusentene her i landet.

– De rapporterer på salg og faktisk igangsetting, det har ingenting med igangsettingstillatelser. Men etter boligprisfallet i fjor, har vi heller ikke fått tilbakemeldinger på at registrerte igangsettingstillatelser ikke er blitt brukt. I så fall har det skjedd i såpass lite omfang at det ikke vil få noen store konsekvenser for markedet, sier samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Slik styler du for å få mest for leiligheten din
Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning.
01:32
Publisert:

Mamre i Ny Analyse sier deres nye statistikk er annerledes enn konkurrentenes:

– Denne statistikken skiller seg fra annen tilgjengelig statistikk ved de grundige tellingene og oppdateringene av byggestatus for nye boliger i Oslo og Akershus med jevnlige oppdateringer av om boligene er igangsatt eller ikke og forventet ferdigstillelse prosjekt for prosjekt. Prisstatistikken oppdateres også hyppig og sikter mot å fange opp reprising og prisendringer i markedet. I tillegg er småhus og eneboliger inkludert, sier hun.

«Kan bli utfordrende å fylle alle boligene»

Prognosesenteret følger også utviklingen for nye boliger på Finn.no, men Macic påpeker at mesteparten av det som ferdigstilles i år ble solgt i 2016.

– Tilsvarende som at de nye boligene som ligger på Finn.no nå vil påvirke tilbudssiden når de ferdigstilles om rundt to år, sier Macic.

Hun tror fortsatt det kommer en tilbudsøkning fra høsten og utover 2019.

– Om etterspørselen vil være stor nok til å absorbere alt dette, gjenstår å se. Vi tror det på kort sikt kan bli utfordrende å fylle alle boligene, sier Macic.

Hun peker blant annet på den ventede renteøkningen og avtagende befolkningsveksten.

– På litt lengre sikt blir det trolig ikke noe problem da igangsettingen er ventet å falle i år og i 2019, og vil dermed generere lavere boligtilbud i 2020–21.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.