Alt så så fint og fantastisk ut i salgsprospektet for eneboligen i Oslo med byggeår i 1981. Tomten var «flott opparbeidet med hvite og lilla syrintrær, prydbusker, plommetrær, morelltre, ripsbusker, solbærbusker, stikkelsbær, bjørnebær og mange meter med bringebærbusker samt gruset gangareal, noe plen og lang muranordning etc. På tomten er det anlagt markterrasser på begge sider av boligen. En terrasse i sør-sydøstlig retning (tilgang fra stuen) og en terrasse i nordnordvestlig retning (tilgang fra vaskerommet ved siden av kjøkkenet). Terrasse foran huset har morgen – og formiddagssol og på den største terrassen på baksiden kan du nyte ettermiddagssolen", het det i salgsprospektet.

Solskinnshistorien som beskrev eiendommen i prospektet viste seg å ha visse skjønnhetsfeil og mangler da kjøperen begynte å sjekke litt rundt etter overtagelsen. Det selv om selgeren hevdet å ikke kjenne til noen av disse manglene. Det kommer det frem i en fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda.

Først ble kjøper tilkjent et prisavslag på 1,2 millioner kroner som følge av feil ved grunnmuren på huset etter en dom i Borgarting lagmannsrett i august i fjor. Det var ikke det eneste problemet med eiendommen skulle det vise seg.

For et år tidligere, i juni/juli 2018, ble kjøper så kontaktet av en nabo som kunne informere ham om at cirka halve hagen til kjøper lå over på hans eiendom. Naboen forklarte at denne delen av eiendommen var hans, og at dette var noe selger hadde vært klar over.

Kjøper bestred naboens påstand, men sendte samtidig en reklamasjon til eierskifteselskapet.

En befaring og grenseoppmåling viste at naboen hadde helt rett: Nøyaktig 39,98 kvadratmeter av hagen lå over naboens eiendom.

«Udiskutabelt at eiendommen er mindre attraktiv»

Kjøper tok deretter kontakt med en eiendomsmegler som mente at 40 m² mindre hageflekk helt klart ville ha påvirket dagens markedspris på eiendommen. Han viste også til at kjøper ønsket å sette opp en trampoline på baksiden av huset i tillegg til å utvide markterrassen – altså på det arealet som ikke følger med boligen likevel. Megleren vurderte derfor verdireduksjonen på eiendommen til mellom 250.000 og 340.000 kroner.

Etter en del korrespondanse mellom kjøper og eierskifteselskapet fremsatte selskapet et forlikstilbud til kjøper på 50.000 kroner. Dette ble ikke akseptert av kjøper.

«At eiendommen er mindre attraktiv er udiskutabelt, jeg vil anta at salgsprisen blir rundt 500.000 kroner lavere, kanskje noe mer. Selvfølgelig har det betydning», sa en annen eiendomsmegler som kjøper innhentet uttalelse fra.'

Kjøper fremsatte krav om prisavslag for verdiminuset oppad begrenset til 340.000 kroner, men selskapet avviste kravet.

Fikk medhold

Finansklagenemnda Eierskifte har nå gitt kjøper medhold i saken.'

Nemnden peker på at den uriktige tomtegrensen utgjorde en mangel. Den påpeker videre at megleren som mente verdireduksjonen ville være mellom 250.000 og 340.000 kroner fremstår nøktern i sine vurderinger og har en viss erfaring i det aktuelle området. Derfor finner den at et prisavslag på 250.000 kroner er passende. Avgjørelsen er enstemmig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.