Vi ser et trendskifte i boligmarkedet

Utsiktene for boligmarkedet gir liten grunn til optimisme på kort sikt. Og verre: Boligprisfesten ser ut til å være over for denne gang.

Stadig flere førstegangskjøpere har bidratt til økt boligetterspørsel de siste ti årene. Fremover blir det færre av dem.
Stadig flere førstegangskjøpere har bidratt til økt boligetterspørsel de siste ti årene. Fremover blir det færre av dem.Illustrasjonsfoto: Øyvind Elvsborg
Publisert 21. November 2022, kl. 11.57Oppdatert 21. November 2022, kl. 11.57