Det blir ofte hevdet at det norske boligmarkedet er liberalt og markedsstyrt, men det er en sannhet med modifikasjoner. Det gjelder nemlig bare bruktmarkedet. Ser vi derimot på nyboligmarkedet, så er bildet et helt annet. Byggingen av nye boliger er et av de mest planstyrte områdene vi har i norsk økonomi, med kommuneplanenes arealplaner, områdeplaner og reguleringsplaner, før en til slutt ender opp med en byggesak.