Norske boligpriser falt 0,4 prosent fra september til oktober, viser den ferske boligprisstatistikken lagt frem av Eiendom Norge onsdag.

Boligprisene er nå syv prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling. Unntakene var Stavanger og Kristiansand hvor utviklingen var svakere enn normalt, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i oktober enn det som er normalt for måneden, og de fleste områder i landet hadde en sterk utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

I 2020 hadde Oslo den sterkeste boligprisveksten i Norge. I 2021 ligger hovedstaden an til å få den svakeste prisveksten av de store byene i Norge.

– Den mer moderate utviklingen i Oslo må ses i sammenheng med at boligprisene her er svært høye. Gjennomsnittprisen for en bolig i Oslo er i oktober om lag 2 millioner høyere enn i både Trondheim, Bergen og Stavanger. Prisnivået gjør at både utlånsforskriften og renteøkningene som kommer, vil få større effekt i Oslo enn i områder hvor prisene og gjeldsgraden er lavere, sier Lauridsen.

Fortsatt stor aktivitet

  • I oktober ble det solgt 8.682 boliger i Norge, noe som er 13,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.
  • Så langt i år er det solgt 89.823 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– I likhet med de siste månedene ble det i oktober solgt noe færre boliger sammenlignet med i fjor. Dette må ses i sammenheng med at høsten i fjor bar preg av gjeninnhentingen i boligmarkedet etter det skarpe fallet i boligpriser og omsetning i forbindelse med utbruddet av koronapandemien. Så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger i Norge, sier Lauridsen.

  • I oktober ble det lagt ut 9.700 boliger til salgs i Norge, noe som er 3,2 prosent færre enn i samme måned i 2020.
  • Så langt i år er det lagt ut 94.427 boliger for salg i Norge, noe som er 3,1 prosent flere enn i samme periode i 2020.
DNTV direkte kl. 11: Pressekonferanse for Eiendom Norges boligprisstatistikk, oktober 2021
51:33
Publisert:

Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i oktober 2021, noe som to dager raskere enn i september. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 17 dager og lengst salgstid hadde Kristiansand m/omegn med 41 dager.

– I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Dette tyder at boligmarkedet er effektivt og velfungerende, sier Lauridsen.

Behov for nytt likningsverdisystem for bolig

En ny regjering i Norge utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble dannet i midten oktober.

- Eiendom Norge er tilfreds med at regjeringen har viet boligpolitikk mye oppmerksomhet i Hurdalsplattformen og at regjeringen skriver de vil følge opp Arbeiderpartiets valgløfte om en gjennomgang av de boligpolitiske virkemidlene i en stortingsmelding, sier Lauridsen.

- Vi er også svært positive til at regjeringen skriver de vil forbedre likningsverdisystemet for bolig. Det er et stort paradoks at det i dag stilles svært strenge krav til eiendomsmeglingsbransjen og finansnæringen ved verdivurdering av bolig, mens Skatteetaten og SSB har krav til verdivurdering som er utgått på dato, sier han.

- Vi forventer at finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) allerede i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet neste uke starter arbeidet med en nytt og forberedt likningsverdisystem for bolig, avslutter Lauridsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.