Saken oppdateres

Boligprisene er nå åtte prosent høyere enn for ett år siden, viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge som ble lagt frem tirsdag.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i september enn det som er normalt for måneden. Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene justeres for sesongeffekter for å kunne skille mellom sesongfaktorer og faktiske trender.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier han.

Uavhengig av høyere rente, så er prisutviklingen over hele landet avtakende, ifølge Lauridsen.

– Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle som normalt gjennom høsten. Og slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent 12 måneders vekst ved utgangen av året.

Rekordomsetning så langt i 2021

I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge, noe som er 6,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Samtidig er det så langt i år solgt 81.060 boliger i landet, som er en økning 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er solgt noe færre boliger i september i år enn i fjor, men så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, sier Lauridsen.

Samtidig tok det i snitt 35 dager å selge en bolig i september, i likhet med august.

– I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Spesielt på Sørlandet og Rogaland er salgstid gått mye ned sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Sterkest vekst i Bodø

Den sterkeste sesongkorrigerte prisutviklingen hadde Bodø med Fauske og Kristiansand, hvor boligprisene steg med henholdsvis 1,1 og én prosent.

Bodø har også den sterkeste 12-måneders veksten med en oppgang på 14,7 prosent.

– 12 måneders veksten falt i alle områder i Norge i september som normalt. Bodø m/ Fauske skiller seg markant ut med en svært sterk prisvekst det siste året, sier Lauridsen.

«Forventet prisfall»

– Tall for september viser stadig høy aktivitet i boligmarkedet og et forventet prisfall, samtidig som det er i ferd med å bli mer balansert ettersom effektene av pandemien avtar, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Han viser til at økende lånerenter og forbruk av varer og tjenester reduserer husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet.

– Vi forventer derfor en mer normal etterspørsel etter boliger og en svakere prisutvikling de fleste steder utover høsten, sier han.

Med høyere renter og svakere prisutvikling tror Geving terskelen til boligmarkedet vil bli lavere for førstegangskjøpere.

–Derfor forventer vi at førstegangskjøperne vil ta markedsandeler i tiden som kommer. På noe sikt er vi likevel bekymret for utviklingen i Oslo som kan bli mer preget av at det bygges for få boliger som førstegangskjøpere har råd til.

Nedkjøling

Boligprisene har økt kraftig gjennom koronapandemien, etter at Norges Bank kuttet styringsrenten til rekordlave null prosent i mai i fjor. De siste månedene har boligprisveksten dempet seg. Etter flere måneder med svekket trend, steg imidlertid boligprisene med 1,9 prosent i august.

Boligmarkedet kjøler seg gjerne ned om høsten. Norges Bank satte i september styringsrenten opp til 0,25 prosent fra rekordlave null. Videre har sentralbanken åpnet for en ytterligere heving i desember.

Sjeføkonom Marius G. Hov i Handelsbanken skriver i morgenrapporten at det siden andre kvartal i år har vært et taktskifte i boligprisene i en mer moderat retning, som tyder på at norske husholdninger har begynt å forberede seg den første rentehevingen.

– Når det er sagt så vi en overraskende sterk prisoppgang igjen i august, hvor de sesongjusterte boligprisene plutselig steg med én prosent. Men dette var nok et mer tilfeldig utslag, og vi ser for oss mer moderat prisvekst igjen i september, på 0,3 prosent sesongjustert, skriver han.

Markroanalytiker Oddmund Berg i DNB Markets ventet en sesongjustert oppgang i boligprisene på 0,4 prosent i september.

– Månedlig beveger jo prisene seg litt i rykk og napp, men vi tror jo at utsikter til høyere renter og gjenåpning bidrar til at en fase med høy prisvekst er forbi, og dermed går vi inn i en periode med lavere prisvekst enn vi har hatt det siste året.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.