Mens boligprisene i Oslo er nær doblet på ti år, har Stavanger-prisene steget 11 prosent: – Ganske utrolig hvor stor forskjellen er

De store prisforskjellene i boligmarkedet gir lavere mobilitet, påpeker boligforsker Mari Mamre. Hanne R. Sanne (40) og familien forbereder seg på å kjøpe en langt mindre bolig i hovedstaden.

Publisert: Oppdatert:

Hanne Ringnes Sanne og ektemannen har solgt hus i Stavanger og skal flytte til Oslo. De forbereder seg på et langt tøffere boligmarked. – Det er ganske utrolig hvor stor forskjellene er, sier hun.
Hanne Ringnes Sanne og ektemannen har solgt hus i Stavanger og skal flytte til Oslo. De forbereder seg på et langt tøffere boligmarked. – Det er ganske utrolig hvor stor forskjellene er, sier hun. (Foto: Elin Høyland)