Torsdag la Boligprodusentenes Forening frem tall for salg og igangsetting av nye boliger for tredje kvartal og for september.

– Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet, og folk er blitt mer avventende i forhold til kjøp av ny bolig, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Salget av nye boliger i september var 23 prosent under tilsvarende måned i fjor, mens salget i tredje kvartal også var 23 prosent under tilsvarende kvartal i fjor. Det er det laveste salget både for september og for kvartalet som er registrert siden foreningen begynte med registrering av månedlige salg i 2010.

– Vi er bekymret over det lave salget på nye boliger, sier Jæger.

Salget hittil i år er likevel 15 prosent over salget i samme periode i 2020, og på tolvmånedersbasis er det 14 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Salget av eneboliger så langt i år er 21 prosent over, småhus er seks prosent over og leiligheter er 16 prosent over samme periode i fjor.

– Jeg hadde håpet på en mer utflatende effekt på salg av leiligheter, men nedgangen er større enn ventet, sier Jæger.

Igangsetting nye boliger

Igangsettingen av nye boliger i september var syv prosent under september i fjor, mens igangsettingen hittil i år er 16 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen ti prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Likevel mener foreningen det er mangel på nye boliger flere steder.

– Vi ser at det er mangel på nye boliger, noe som begrenser vekst og tilflytting i kommunene, sier Jæger.

Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Per Jæger er bekymret for det lave nyboligsalget.
Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening Per Jæger er bekymret for det lave nyboligsalget. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Når pandemirestriksjonene nå er fjernet, haster det med å sette fart på ferdigstillelse av pågående reguleringsplaner, slik at mangel på nye boliger ikke står i veien for ønsket utvikling i kommunene, sier Jæger.

– Det er byråkratiet og de mange nye reglene som setter en brems for boligbygging i storbyene, mener han.

Han er også bekymret for økte tomtekostnader.

– Varekostnader har økt og nå er det tomtene man skal tjene penger på. Den det rammer til slutt, er forbrukeren, sier han.

– Det kan virke som mange tror det er ubegrenset betalingsvilje fra forbrukerne, men det er det ikke. Markedet kommer til å falle til vi får kontroll på dette.

Godt marked for fritidsboliger

Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 58 prosent over samme periode i 2020.

Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 37 prosent over samme periode i 2020.

På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 74 prosent over forrige tolvmånedersperiode, og igangsettingen er 34 prosent over.

– Ola nordmann kjøpte seg opp i fritidsboligmarkedet når landet ble lukket. Nå er det en liten nedgang, men fortsatt sterk vekst. Salget er veldig bra, igangsettingen henger litt etter det ekstreme salget som har vært. Jeg tror det vil bygges mange hytter i Norge fremover, sier Jæger.

Reagerer på prisfall

På bruktboligmarkedet har boligprisene falt i både juni og juli på landsbasis, mens i august steg prisene igjen. Bruktboligprisene er nå åtte prosent høyere enn for ett år siden, viser boligprisstatistikken til Eiendom Norge.

I hovedstaden har boligprisene steget kraftig gjennom pandemien, men nådde i februar en foreløpig pristopp. Med unntak av august, har boligprisene falt i Oslo hver måned siden februar, målt i nominelle priser.

– Prisveksten på bruktboliger i Oslo gjennom pandemien, har vitnet om at det er et stort underskudd av nye boliger i markedet, mener Jæger.

Fremover er det ventet at bruktboligprisene vil fortsette nedover på landsbasis, og i Oslo, utover høsten. Jæger mener prisfallet i bruktmarkedet reflekteres i de dårlige nyboligtallene.

– Det er veldig dårlige salgstall som vitner om en sterk reaksjon på det som nå skjer i markedet, sier han.

Utviklingen i nyboligmarkedet henger vanligvis tett sammen med bruktboligprisene, men med et etterslep.

Oppgang for Obos

Obos har i tredje kvartal solgt 3 062 boliger i Norge og Sverige, til en verdi av 13 milliarder kroner. Dette er 24 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Boligsalget hittil i år har vært meget bra. Vi har planlagt flere salgsstarter utover høsten og vinteren for å holde tilbudssiden oppe, mye takket være en langsiktig tomteinvesteringsstrategi som sikrer tilgang på byggeklare tomter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos, i en pressemelding.

Boligbyggeren har 6 696 boliger i produksjon ved utgangen av tredje kvartal, 21 prosent flere enn på samme tid i fjor. Det er igangsatt bygging av 2 963 boliger, som er 12 prosent flere enn på samme tid i fjor

– Vi har klart å bruke våre finansielle muskler til å sette i gang bygging av svært mange nye boliger til medlemmene våre de siste årene og vil fremover opprettholde rekordhøy boligproduksjon. Det er et viktig bidrag til på sikt å få ned boligprisene – spesielt i Oslo og andre steder med stort prispress, sier Siraj.

Så langt i år har boligbyggeren ferdigstilt 1 906 boliger, mot 2209 i fjor. Det er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.