Krigen i Ukraina har endret forutsetningene i energipolitikken gjennom en kraftig økning i energiprisene. Samtidig viser Russlands bombing av energiinstallasjoner i Ukraina og eksplosjonene i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 hvor sårbar energiproduksjonen og energiinfrastrukturen vår er.

Denne nye situasjonen kommer på toppen av behovet for grønn omstilling og mer klimavennlig energiproduksjon.

Are Oust
Are Oust

Gitt endringene i sikkerhetssituasjonen bør energisparing og mikroanlegg for energiproduksjon i bygg få en større rolle enn i dag. Mens energiproduksjonen baserer seg på at noen få, store anlegg er sårbare for for eksempel sabotasje, så er energisparing og mikroanlegg for energi i sum veldig robust.

Dessverre vil nok dette kreve at vi tillater noe høyere strømpriser enn hva vi har hatt historisk.

Bygninger står for cirka 40 prosent av energibruken i Norge. NVE gjorde i fjor beregninger som viste at Norges lønnsomme energieffektiviseringspotensial i gamle bygg er på opp mot 13 terawattimer. Det tilsvarer ti prosent av Norges strømforbruk eller den samlede produksjonen fra alle landets vindturbiner. NVE tok utgangspunkt i en total energipris på én krone.

Ved en total energipris på to kroner vil effektiviseringspotensialet øke betydelig, ettersom for eksempel etterisolering av småhus da blir ansett som lønnsomt. På disse nivåene vil også mikroanlegg for energiproduksjon knyttet til bygg, som solcelle- og biobrenselanlegg, begynne å vise lønnsomhet.

Vi liker vanligvis ikke endring. Endring skaper usikkerhet, gjør det vanskelig å planlegge og det krever gjerne at vi må handle. I tillegg, og kanskje enda verre, kan endring medføre at beslutninger vi har tatt før, viser seg å ha vært dårlige.

Høye strømpriser er plagsomt både for husholdninger, næringsliv og politikere, men høye strømpriser er også et gode i form av at de fungerer som en katalysator for endring.

Så langt har det meste av energieffektiviseringen vært knyttet til nye bygg, gjennom strenge tekniske standarder. Med energisparing i eksisterende bygningsmasse har det skjedd fint lite. Gitt at tilførselen av nye bygg utgjør pluss-minus én prosent av eksisterende bygningsmasse, sier det seg selv at vi er avhengig av energisparing også i gamle bygg for å få til en raskere endring.

I 2002 innførte EU direktivet om bygningers energiforbruk, noe som medførte at vi i Norge startet med energimerking av bygg fra og med sommeren 2010. Ønsket var at merkingen skulle føre til at prisene på energieffektive bygg skulle gå opp relativt mer enn prisen på bygg med høy energibruk. Det skulle gi incentiver til å gjennomføre energieffektivisering. Så langt er det lite som tyder på at så har skjedd.

Til tross for at NVE finner et stort potensial for lønnsom energisparing både i næringsbygg – ni terawattimer – og boligbygg – fire terawattimer – med de prisene vi typisk har sett de siste årene, har energieffektivitet ligget forholdsvis lavt på listen over hva kjøpere er opptatt av.

I Norge er vi vant til at strømprisene er lave, og da er kanskje heller ikke manglende isolering av gamle bygg så underlig?

Mye tyder derfor på at vi trenger høyere strømpriser for å ta energieffektivisering på alvor.

Energieffektiviseringspotensialet i bygg er så stort at politikerne blir tvunget til å snakke om det, som i fjorårets budsjettforlik. Da er det gjerne ulike tilskuddsordninger som trekkes frem.

Alternativt kan vi la energiprisene gjøre jobben. Det er antageligvis både raskere, billigere og mer effektivt. Merking og tilskudd er blitt prøvd lenge med begrenset effekt, uten at dette bør overraske noen med de energiprisene vi har stått over for.

Vi kommer sikkert til å fortsette med tilskuddsordninger, men om de kommer som et tillegg til høye strømpriser, vil tilskuddsordningene opplagt ha større effekt på energieffektiviseringen enn om vi samtidig sørger for lave strømpriser.

Med dagens høye strømpriser og utsikter til at strømprisene skal fortsette å være høyere enn det vi er vant med også fremover, så blir spørsmålet til politikerne hvor mye og hvorfor de trenger å kjempe imot høye priser. Med dagens «nye» sikkerhetssituasjonen i Europa kan vi ha god bruk for høyere energipriser for å øke energisparingen og ny produksjon knyttet til bygg.

Som om ikke klimakrisen allerede var argument nok.

Mye tyder på at vi trenger høyere strømpriser for å ta energieffektivisering på alvor

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.