Knusende rapport fra Sivilombudsmannen om dispensasjoner i strandsonen: − Funnene er urovekkende

Sivilombudsmannen har undersøkt hvordan tre utvalgte kommuner håndterer søknader om dispensasjon til bygging i strandsonen. – Jeg tenker det er alvorlige hovedfunn, sier sivilombudsmann Hanne Harlem om rapporten som nå er klar.

Publisert: Oppdatert:

Kragerø kommune har gitt unntak for byggeforbudet i strandsonen i 75 prosent av søknadene de siste fire årene. I Mandal ble 96 prosent av søknadene innvilget. Bildet fra en tidligere sommerdag i Kragerø.
Kragerø kommune har gitt unntak for byggeforbudet i strandsonen i 75 prosent av søknadene de siste fire årene. I Mandal ble 96 prosent av søknadene innvilget. Bildet fra en tidligere sommerdag i Kragerø. (Foto: Geir Olsen/NTB)