Spaltist: Høy inflasjon er forholdsvis gunstig for eiendomsinvesteringer

Høy inflasjon og renteøkninger presser verdiene på all slags investeringer, men for næringseiendom gir inflasjonen også høy leieprisvekst og økte inntekter for gårdeierne. I sum venter vi kun en moderat reprising av eiendom.

Akershus Eiendom ser for seg at verdifallet på næringseiendom i Oslo kan bli 10 til 15 prosent innen sommeren neste år, skriver Kari Due-Andresen.
Akershus Eiendom ser for seg at verdifallet på næringseiendom i Oslo kan bli 10 til 15 prosent innen sommeren neste år, skriver Kari Due-Andresen.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 15. August 2022, kl. 12.03Oppdatert 15. August 2022, kl. 12.03