– Mer av utleiemarkedet vil bli overlatt til større og mer spekulative utleiere etter at mange småsparere trekker seg, sier Preben Kielland (58) fra Bærum.

På nyåret skal Kielland selge utleieleiligheten han eier sammen med brødrene på Skøyen i Oslo. Årsaken er skatteregler som gjør det dyrere å eie sekundærbolig. Familien har eid leiligheten, som er 77 kvadratmeter stor, siden 2008.

– Årsaken til salg er endrede skatteregler for «småsparere» for å eie en sekundærbolig.