I Bergen og i Sandefjord er fengsler solgt. Statsbygg forbereder seg nå på et nytt fengselssalg ved Oslofjorden. Samtidig kan et stort murklenodium i hovedstaden bli lagt ut i markedet.

I 2009 overtok Statsbygg fengselsbygningene fra staten. Selskapet har i dag ansvar for 55 fengselseiendommer på til sammen 441.000 kvadratmeter.

Siden overtagelsen har Statsbygg arbeidet for å bedre bygningsmassen.