Regjeringen satte i oktober 2019 ned Eiendomsmeglingsutvalget som skulle evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering.

Utvalgsleder, professor Espen R. Moen, overleverte fredag utvalgets utredning til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalget foreslår å innta en hjemmel i loven til å fastsette minste akseptfrist ved budgivning og anbefaler at fristen settes til 30 minutter.

– Vi mener at en minste akseptfrist vil bidra til å roe ned opphetede budrunder og gi forbrukerne mer tid i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Vil forby hemmelige bud

Utvalget foreslår også at eiendomsmegler ikke kan formidle hemmelig bud, det vil si bud med forbehold om at budet ikke formidles til andre budgivere.

– Hemmelige bud skaper betydelige problemer for forbrukere i bolighandelen, sier Geving.

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren mener et forbud mot hemmelige bud er topp.

– Det er svært uheldig for kjøpere som ikke vet det har kommet inn bud. Megler må lyve til kjøpere som spør om det har kommet inn bud, og det er ikke gitt at selger får høyest mulig pris når det ikke opplyses, sier Meier.

Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren hilser forbud mot hemmelige bud velkommen.
Administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren hilser forbud mot hemmelige bud velkommen. (Foto: Gunnar Lier)

For å motvirke kupping, det vil si bud som gis direkte til selger, mener utvalget det er ønskelig med sterkere virkemidler enn i dag. I første omgang mener utvalget at omfanget av kupping må kartlegges, men et flertall mener det også må vurderes lovendringer som gjør kupping mindre gunstig, og peker på mulige endringer i avhendingslova.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at det er på høy tid at det tas grep for å hindre kupping, og har foreslått at selgere som kuppes skal få en tidsavgrenset angrerett, slik at andre interessenter får mulighet til å overby kupperen.

– En slik regel vil gjøre det svært lite attraktivt å kuppe budrunden, sier Geving.

Eiendom Norge som representerer meglerforetakene, mener forslagene om hemmelige bud og kupping vil skape et mer transparent og rettferdig boligmarked. Eiendom Norge er positiv til at enkelte deler av transaksjonslovverket, som i dag reguleres i lov om eiendomsmegling, heller bør reguleres i avhendingsloven. Derfor støtter det forslaget om kupping.

Meier i Privatmegleren mener det er bra at man skal se på løsninger for kupping.

– Men jeg tror ikke en løsning med rapportering inn til Finanstilsynet vil fungere. Kupping gjøres i for stor grad til at det vil fungere i praksis, sier Meier.

I likhet med Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund, mener hun et alternativ kan være at selger har angrefrist en kort periode.

– Det betyr egentlig at kupping ikke vil fungere like godt som i dag, og jeg tror det vil være bra for forutsigbarheten, sier Meier.

– Uheldig at det er et smutthull

Utvalget foreslår at all eiendomsmegling skal skje gjennom foretak med tillatelse, ekstra kurs for fagansvarlig, og egnethetsvurdering av flere yrkesgrupper enn i dag. Det innebærer blant annet at advokatenes rett til å drive eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen, oppheves.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at utvalgets forslag om strengere krav for advokater er nødvendig for å sikre et bedre forbrukervern.

– Det glipper oftere for advokater som driver eiendomsmegling ved siden av advokatvirksomhet, fordi de mangler den faglige spisskompetansen og internkontrollsystemene som konsesjonsbelagte eiendomsmeglingsforetak må ha, sier Geving.

Utvalget forslår også at det innføres egnethetskrav for eiendomsmeglerfullmektiger og hjemmel til å forby personer å være eiendomsmeglerfullmektig.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl Geving synes det er bra hvis smutthull i loven tettes.
Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl Geving synes det er bra hvis smutthull i loven tettes. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

– Det er svært uheldig at det er et smutthull i dagens lovgivning for å fortsette i stilling som eiendomsmeglerfullmektig, selv om personen som følge av alvorlige lovbrudd har mistet retten til å være ansvarlig eiendomsmegler, sier Geving.

Eiendom Norge støtter også et slikt krav:

– Dette vil gi økt trygghet i eiendomshandelen både for forbruker, eiendomsmeglingsforetak og eiendomsmegler, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Utvalget klargjør også forskjellen på eiendomsmegling og uregulerte selvhjelpstjenester uten forbrukervern. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener det er viktig at man er kjent med risikoen ved privatsalg.

Vil at Finanstilsynet skal kunne gi overtredelsesgebyr

Utvalget foreslår at det innføres hjemmel for Finanstilsynet til å ilegge overtredelsesgebyr overfor foretak og personer. Det vil gjøre oppfølgingen av regelbrudd mer fleksibel og målrettet, blant annet blir det mulig å reagere også ved mindre alvorlige overtredelser, ifølge utvalget.

Tilsvarende hjemmel er også innført eller foreslått innført på Finanstilsynets øvrige tilsynsområder.

Forslaget sendes nå ut på høring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.