Asker og Bærum tingrett har tilkjent eiendomsinvestor Arild Schjelderup en erstatning på seks millioner kroner etter at en strandeiendom han fikk tilslaget på, glapp etter omsalg.

Fylkesmannen stanset salget av prakteiendommen som ble kuppet for 20 millioner kroner etter at kriteriene for salgsfullmakten ikke hadde blitt fulgt, herunder at salget skulle skje i det åpne markedet – til høyest mulig pris.

Eiendommen ble senere solgt på ny for 26 millioner kroner.

Møtte ikke

Eieren av eiendommen, en eldre mann som døde i mars 2017, hadde tre døtre der den ene ble oppnevnt som hjelpeverge.

Disse ønsket å selge eiendommen, hvorpå vergen fikk fylkesmannens salgsfullmakt. Henvendelser fra flere interessenter i etterkant av salget gjorde at det ble stilt spørsmål ved om eiendommen var blitt tilstrekkelig annonsert.

Selger møtte deretter ikke til kontraktsmøtet, og fylkesmannen mente at kriteriene for salget ikke hadde blitt fulgt. Dermed ble eiendommen lagt ut igjen for salg gjennom ny megler.

Millionkrav

Schjelderup, som fikk det opprinnelige tilslaget på eiendommen, saksøkte selgeren og daværende eiendomsmegler Krogsveen for syv millioner kroner. 

Det tilsvarer differansen mellom det opprinnelige tilslaget og høyeste bud i salgsprosess nummer to, fremgår det av rettsdokumentene.

Selgerne hevdet på sin side at det ikke foreligger noe økonomisk tap fordi investoren fikk anledning til å by på eiendommen i ettertid, uten å komme med det høyeste budet. 

Krogsveen mener imidlertid at selgerne angret seg, og at bindende aksept ble gitt.

«Salgsprosessen tilfredsstiller fylkesmannens vedtak. Eiendommen er solgt til høyest mulig pris på det åpne markedet. Problemet er at søstrene har ønsket å selge eiendommen på nytt. Deres brekkstang var å kontakte fylkesmannen på den måten som de har gjort for å stanse salgsprosessen», skriver Krogsveens advokater i rettsdokumentene.

Objektivt ansvar

Retten finner det imidlertid klart at salgsprosessen ikke har oppfylt kravene i fylkesmannens vedtak hva gjelder annonsering. Dermed har hjelpevergen opptrådt utenfor rammene for salgsfullmakten, og har et objektivt ansvar i henhold til avtaleloven, påpekes det.

«Fullmektigen svarer for tap som medkontrahenten lider ved at avtalen ikke kan gjøres gjeldende mot den oppgitte fullmaktsgiver. Som utgangspunkt innebærer dette ansvar for den positive kontraktsinteresse», heter det i dommen, som ble avsagt fredag 12. mai.

Rettens konklusjon er også at det er inngått en bindende avtale om salg av eiendommen, selv om kontrakten ikke er blitt signert. Dette bekreftes også av eiendomsmeglers akseptbrev, påpeker tingretten.

«Retten finner grunn til å bemerke at bevisførselen etterlater et klart inntrykk av at søstrene i ettertid har ønsket å ta avstand fra aksepten som ble gitt for å kunne stå fritt til å legge ut eiendommen for salg på nytt», skriver tingrettsdommer Cicilie Røttum.

Hun kan heller ikke se at det foreligger bevismessig dekning for søstrenes alvorlige anklager om «skittent spill».

«Bevisførselen har derimot blant annet vist at megler ga en nærmere redegjørelse for risikoforhold og usikkerhet med hensyn til pris før søstrene valgte å akseptere budet fra selskapets side», heter det. 

Eiendomsinvestor Arild Schjelderup.
Eiendomsinvestor Arild Schjelderup. (Foto: Mic)

Vergen dømmes

I dommen fremgår det at hjelpevergen må ut med seks millioner kroner i erstatning samt nær 70.000 kroner i saksomkostninger til Schjelderup. 

Beløpet fremkommer av differansen mellom det opprinnelige tilslaget og salgssummen på 26 millioner kroner, lik takst, påpeker retten.

De to andre søstrene og eiendomsmegler Krogsveen frifinnes. Schjelderup idømmes saksomkostningene for disse på om lag 300.000 kroner.

Schjelderup mener dommen er svært godt begrunnet. Han frykter ikke en eventuell anke fra motparten. 

- Som vi har hevdet, sier den at det ikke er angrefrist på en bindende avtale, sier investoren til Dagens Næringsliv.

– Ble revet med

De tre søstrenes advokat, Erling Høyte i Arntzen de Besche, har akkurat fått lest dommen. Den er ennå ikke forelagt hans klienter.

Erling Høyte, Arntzen de Besche
Erling Høyte, Arntzen de Besche (Foto: Ida von Hanno Bast)

- Jeg konstaterer at det er en del interessante og krevende juridiske spørsmål som retten har gått inn i. Vi får lese dommen nøye og se om det grunnlag for å anke, sier Høyte til Dagens Næringsliv.

Schjelderups advokat, Rasmus Asbjørnen i advokatfirmaet Haavind, er ikke enig i at saken reiser krevende rettslige spørsmål. 

Rasmus Asbjørnsen, Haavind.
Rasmus Asbjørnsen, Haavind. (Foto: Fredrik Bjerknes)

- Det er faktisk enkelt. Det er spørsmål om vergen har gått utover fullmakten. Det har hun bekreftet ved selv å be fylkesmannen om ikke å akseptere salget. Det var et forsøk på å få seks milioner kroner mer for eiendommen, sier Asbjørnsen til DN.

Da saken var oppe for retten i forrige uke sa Høyte at ansvar og risiko ligger hos megler og kjøper, og at selgerne ikke kan klandres.

– De hadde misoppfattet situasjonen, og ble revet med da de fikk et direkte bud som megler mente var godt. På dette tidspunkt trodde de det var flere interessenter inne i bildet, hvilket senere viste seg å være feil. De tok kontakt med Fylkesmannen etter at budet ble akseptert og fikk beskjed om at salget neppe kunne godkjennes, sa Høyte til Budstikka.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her skyter Nord-Korea opp en ny rakett
Pyongyang, Nord-Korea 15.5.2017. Nord-Korea bekrefter oppskytingen av et ballistisk missil søndag og omtaler testen som vellykket. Den statlige nyhetskanalen KRT viste mandag et tv-innslag av oppskytingen der Kim Jong-un var tilstede. Kilde: AP
00:55
Publisert: