- Boligprisene falt i november i store deler av landet, noe som er normalt for måneden å være. Men i Oslo og Akershus steg boligprisene også denne måneden. Dette bekrefter den svært sterke trenden denne regionen har hatt gjennom hele 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

De nominelle boligprisene steg 0,1 prosent i november sammenliknet med oktober, viser bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,8 prosent.

 

Prisene stiger normalt mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten.

Boligprisene sesong­korrigeres for å kunne skille mellom sesongfaktorer og trend.

Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner.

Solid prishopp i Oslo

Etter en prisoppgang på 1,2 prosent i november, har boligprisene i Oslo steget hele 22 prosent det siste året. I oktober var 12 måneders veksten på 21,7 prosent.

En Oslo-bolig som kostet fire millioner kroner for et år siden, koster nå 4,88 millioner kroner, hvis den har fulgt den generelle prisutviklingen i hovedstaden.

- Den positive trenden fortsatte i november

 - De regionale forskjellene har vært gjennomgående store i 2016. Etter sommeren har det vært et stadig bedre boligmarked i Rogaland, og da spesielt i Stavanger og Sandnes. Den positive trenden fortsatte i november, og det er grunn til å være moderat optimist når det gjelder prisutviklingen i disse byene i 2017, sier Dreyer. 

Prisendringen i de store byene i november 2016 (siste 12 mnd. i parentes):

Oslo: +1,2% (22,0%)

Bergen: -0,3% (+4,0%)

Trondheim: -0,3% (+9,4%)

Tromsø: -0,4% (+6,3%)

Stavanger: -0,5% (-3,8%)

Kristiansand: -0,6% (+3,4%) 

Tror på uendret rente

      Tolvmånedersveksten i de gjennomsnittlige norske boligpriser, det vil si boligprisene sammenliknet med samme periode året før, avtok jevnt og trutt fra 8,7 prosent i februar i fjor til 4,4 prosent i februar i år. 

Ettersom Norges Banks prognoser for boligprisutviklingen har blitt knust gang på gang i år har sentralbanken i flere omganger oppjustert sine forventninger.

Norges Bank ser nå for seg at årsveksten i boligprisene ender på 10,5 prosent i fjerde kvartal.

Enda et sterkt boligpristall i november trekker klart i retning av fortsatt størst sannsynlighet for uendret rente kommende rentemøte i Norges Bank, skrev Nordea Markets i mandagens morgenrapport, send ut før boligrapporten ble lagt frem.

I november 2016 var de gjennomsnittlige boligprisene i Norge 11,6 prosent høyere enn i november 2016.

- Stor nedgang i antall boliger for salg

I oktober var årsprisveksten på 12 prosent.

Uendrete priser ut året gir en årsendring på 8,3 prosent på landsbasis.

Prisene hittil i år er 7,9 prosent høyere enn snittprisene i 2015.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 36 dager i november mot 34 dager i oktober.

I november 2015 tok salget 37 dager.

Formidlingstiden er definert som tiden det tar fra boligen første gang ble annonsert på Finn.no til den ble solgt.

Salgene gikk raskest i Oslo med 12 dager, fulgt av Drammen og Hamar, hvor det gjennomsnittlige boligsalget i november tok 16 dager.

Salget var tregest i Rogaland uten Stavanger, Sandnes og Haugesund med 89 dager. I Stavanger var gjennomsnittlig omsetningstid 64 dager i november mot 79 dager i oktober. I august hadde oljebyen en omsetningshastighet på 106 dager.

 - Boligmarkedet i november har hatt høy aktivitet over det meste av landet. I byer som Stavanger og Trondheim er det solgt vesentlig flere boliger enn på samme tid i fjor, mens det har vært litt færre salg i Oslo. Nedgangen i hovedstaden skyldes primært det lave antall boliger for salg, sier Dreyer.

 - Det er en stor nedgang i antall boliger for salg, og nedgangen er særlig stor på store deler av Østlandet, Rogaland og i Trøndelag. Den lave tilbudssiden vil trolig få betydning for prisutviklingen i desember og inn i 2017, sier Dreyer.

I november ble det solgt 6949 boliger mot 7734 registrerte salg i oktober-rapporten.

I november 2015 ble det solgt 6873 boliger her til lands.

Ved utgangen av oktober lå det 10 763 bruktboliger på Finn.no mot mot 12.130 i oktober-rapporten.

I november 2015 lå det 12.959 bruktboliger på Finn.no. 

 - Tilbudssiden i boligmarkedet på Østlandet, og da særlig i Oslo og Akershus, har vært lav gjennom hele 2016. Det er gledelig at igangsettingen av nye boliger er høyere enn på lenge, noe som vil dempe den sterke prisveksten, sier Dreyer.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.