Mandag ble det kjent at eiendomsgründer Eirik Hokstad fra Bergen er tiltalt for bankbedragerier i perioden mellom 2011 og 2018. Statsadvokat Kristine Herrebrøden uttalte i en pressemelding at tiltalen hadde en strafferamme på 12 år og kalte det en «alvorlig sak». Ifølge meldingen dreier det seg om bedragerier og bankutlån som samlet overstiger 100 millioner kroner.

Advokat Erik Ulvesæter er Hokstads forsvarer. Han reagerer på politiets behandling av saken.

Han skriver i en sms til DN at tiltalen ikke er offentlig fordi den ikke forkynt for den tiltalte, og at han derfor ikke kan kommentere detaljene i saken eller spørsmål om straffskyld.

«Ønske om ensidig omtale»

Samtidig reagerer han på at Vest politidistrikt har valgt en annen strategi:

«Det ser imidlertid ut til at påtalemyndigheten har et behov/ønske om offentlig og ensidig omtale av saksforholdet. Vi reagerer på at det – før tiltalebeslutningen er forkynt og tilnærmet samtid med at den blir kjent for forsvarer – sendes ut pressemelding midt i fellesferien. Det sier seg selv at det da blir en betydelig skjevhet i prosessen, hvor den saken gjelder, reelt er fratatt enhver mulighet til å skape balanse i fremstillingen», skriver Ulvesæter.

Han reagerer også på det han mener er uriktig omtale.

«Et godt eksempel er en omtale av at tiltalte risikerer 12 års fengsel, det er langt fra sakens realiteter. Tilsvarende gjelder for de beløp som omtales, men som reelt er betydelig lavere», fortsetter han.

Benekter feil

Politiadvokat Linn Skaar Sætre sier politiet står for både innholdet i pressemeldingen og tidspunktet den ble sluppet på.

– Det vi har gjort, er fullt forsvarlig. Påtalemyndigheten har gått ut med informasjon om at vi har fattet påtalevedtak i sakene. Vi har ikke offentliggjort selve tiltalene, blant annet av hensyn til tiltalte. Dette er en sak som har hatt stor offentlig interesse, og det har vært flere siktede i saken som har sterk interesse av å få sin status avklart. Derfor valgte vi å gå ut med informasjon på dette tidspunktet, sier Sætre.

Hun benekter at politiet har bommet på utmålingen av verdier i saken eller selve strafferammen, og står fast på at det er snakk om utlån av over 100 millioner kroner.

– Vi har heller aldri påstått at noen vil bli ilagt 12 års fengsel, men 12 år er strafferammen. Selve straffepåstanden vil trolig bli lavere. Samtidig er det liten tvil om at hvis tiltalen legges til grunn, så vil det ligge an til en lengre ubetinget fengselsstraff. Dette må vi komme tilbake til i forbindelse med iretteføringen, sier hun.

Asgeir Steinsland Hansen, Hokstads daværende forretningspartner, ble opprinnelig arrestert og siktet sammen med Hokstad i 2017, men er nå blant de tre personene som har fått siktelsen mot seg henlagt.

– Jeg merker meg at Hansen mener etterforskningen har tatt for lang tid, mens Hokstad her mener vi har gått for fort frem. Det kan jo være symptomatisk med tanke på utfallet, sier politiadvokaten.

Eide 150 leiligheter

Hokstad var i en årrekke et velkjent navn i eiendomsbransjen i Bergen. I 2012 skrev DN om at Hokstad sammen med Asgeir Steinsland Hansen gikk under tilnavnet «Bergens hybelkonger», med angivelig 150 leiligheter fordelt på rundt 500 leietagere, gjennom selskapet Sorbonne.

Etter at Sorbonne havarerte i konkurs og en rekke konflikter, fortsatte Hokstad sine eiendomsinvesteringer – nå med nye forretningspartnere og nye lån. Blant bankene som skal ha lånt Hokstad penger basert på forfalskede dokumenter, er Pareto Bank.

Banken skal ha gitt flere lån kort tid før Hokstad ble siktet i 2017. Et av lånene, omtalt av DN i vinter, ble gitt basert på en kjøpekontrakt for en sentral eiendom i Øvregaten i Bergen. Kontrakten var tilsynelatende undertegnet av en person som var ansatt i eiendomsavdelingen i Bergen kommune, med en separat fullmakt tilsynelatende undertegnet en kommunaldirektør i kommunen, slik at eiendommen tilsynelatende var solgt til Bergen kommune for 40 millioner kroner. Saken ble anmeldt av Bergen kommune og er nå en del av tiltalen mot Hokstad. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.