Obos leverte et resultat før skatt på 93 millioner kroner i første kvartal, en nedgang fra 691 millioner i samme periode i fjor.

Dette er det svakeste resultatet siden tredje kvartal 2014.

Den siste uken har flere rapportert om et kraftig salg av nye boliger som følge av koronakrisen. Obos solgte 730 boliger i første kvartal, noe som er 89 færre enn året før.

Deler av denne nedgangen var ventet, men lavere boligutvikling førte til et resultatnedgang på 164 millioner kroner.

– Koronapandemien har i mindre grad påvirket nyboligsalget i første kvartal. Effekten forventes å tilta utover året i kombinasjon med generell uro i finansmarkedene og et markant fall i energiprisene, skriver konsernsjef Daniel Siraj i kvartalsrapporten.

Varsler nedbemanning

Han advarer videre om at boligmarkedet er spesielt utsatt ved en økonomisk nedtur som norsk økonomi er inne i nå.

Konsernsjefen varsler derfor vesentlige kostnadskutt i hele virksomheten, med kutt i aktivitetsnivået og ressursbruken, samt redusert bemanning i flere virksomheter.

Likevel var det helt andre ting enn boligmarkedet som barberte resultatet i første kvartal.

– Resultatnedgangen skyldes i hovedsak større negative verdiendringer knyttet til rentederivater og energikjøpsavtaler og lavere positive verdiendringer på investeringseiendommer og aksjer, skriver Siraj.

Tapte millioner på rente og strøm

Obos sikrer seg mot svingninger i rentenivået ved hjelp av finansielle derivater, og verdien på disse har gått ned med 112 millioner kroner, skriver Obos i rapporten.

I tillegg har Obos Energi en finansiell avtale knyttet til kjøp av strøm som har fått en verdireduksjon på 63 millioner kroner.

Obos skriver ikke nøyaktig hva som er årsaken til disse verdifallene, men rentepapirer over hele verden har stupt til rekordlave nivåer de siste månedene som følge av koronakrisen. Også strømprisen har falt kraftig.

Milliontap på aksjer

Konsernets aksjeportefølje har gått ned med 32 millioner kroner, hovedsakelig knyttet til at Multiconsult har falt kraftig på børs.

I tillegg til dette har salg av selskaper og andre investeringer hatt en negativ effekt på 443 millioner kroner, skriver Obos.

Selskapets aksjeinvesteringer ga et resultat før skatt på 77 millioner kroner, som var 110 millioner mindre enn året før.

«Reduksjonen fra 2019 skyldes lavere realiserte gevinster fra aksjesalg. I år er det realisert gevinst på 24 millioner kroner i JM og et tap på 45 millioner kroner ved salg av aksjer i Hæhre Isachsen Gruppen», skriver Obos.

Merker at salget faller

Obos har solgt næringseiendommen Portalen i Lillestrøm, noe som ga konsernet en gevinst på 488 millioner kroner. I april solgte de Obos Energi, som vil gi en betydelig gevinst i andre kvartal.

Siraj kaller dette for strategiske nedsalg, og skriver at salgene frigjør kapital og reduserer risikoen knyttet til konsekvenser av koronapandemien og lavere energipriser.

Obos igangsatte flere boliger i første kvartal i år, men Siraj innrømmer at de allerede merker koronakrisen.

– Til tross for stor interesse hos boligkjøperne for våre prosjekter og et økende antall salg av nye boliger de siste ukene, så ser vi at usikkerhet gjør at salgsprosessene tar lengre tid og at nyboligsalget derfor faller, sier han i en pressemelding. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.