Regjeringen endrer ikke på boliglånsforskriften.

Det melder Finansdepartementet tirsdag.

Boliglånsforskriften regulerer hvor mye lån den enkelte boligkjøper kan ta opp og hvor mye egenkapital man må ha.

– Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp tar opp svært store lån når de kjøper bolig, sier finansminister Siv Jensen.

Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte Oslo-kravene videreføres i den nye forskriften som skal gjelde til 31. desember 2019.

Ifølge Eiendom Norges statistikk har de nominelle boligprisene i Oslo steget 9,3 prosent hittil i år, og ligger 4,5 prosent under pristoppen fra februar i fjor.

Boligprisene på landsplan har steget 6,5 prosent siden nyttår, og har nå tatt igjen forrige pristopp fra april 2017.

– Den høye gjelden i norske husholdninger utgjør fortsatt en risiko for norsk økonomi og arbeidsplasser. Det er bred enighet om at det er riktig med enkelte kjøreregler for bankenes utlånspraksis, sier Jensen.

Enkelte oppmykninger i forskriften

I den nye forskriften åpnes det for at bankene kan ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt. I beregningen av belåningsgrad skal bankene også kunne medregne midler på BSU-konto som egenkapital.

I tråd med Finanstilsynets forslag presiserer Finansdepartementet at forskriften også omfatter utlån med pant i fritidsbolig.

Finanstilsynet foreslo i høringsnotatet at såkalte seniorlån på visse vilkår kan unntas enkelte av kravene i forskriften, ettersom noen av kravene er dårlig tilpasset slike lån.

I den nye forskriften gis det unntak fra kravene om betjeningsevne, gjeldsgrad og avdragsbetaling for seniorlån og andre kapitalfrigjøringskreditter.

Finanstilsynet ga i februar Finansdepartementet en klar anbefaling om å videreføre boliglånsforskriften med enkelte endringer.

Følger ikke Finanstilsynets råd

Finanstilsynet foreslo at bankenes mulighet til å fravike utlånskravet reduseres fra 10 prosent av lånesøknadene til åtte prosent landet over.

Finanstilsynet foreslo også at det særskilte kravet om minimum 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo skrotes. Ellers i landet har dette kravet vært 15 prosent.

Også Det internasjonale pengefondet (IMF) har gitt råd om at boliglånsforskriften opprettholdes.

– Feil å fjerne Oslo-kravene nå

Da den gjeldende boliglånsforskriften ble fastsatt i desember 2016, ble det innført enkelte særskilte krav for utlån i Oslo. Bankenes fleksibilitetskvote ble satt til 8 prosent her mot 10 prosent i resten av landet.

Kravet om maksimal belåningsgrad for lån med pant i sekundærbolig i Oslo ble satt til 60 prosent mot 85 prosent i resten av landet. Disse kravene videreføres i den nye forskriften.

– De særskilte kravene som ble innført for Oslo i 2016 var et svar på den kraftige boligprisveksten i hovedstaden. Boligprisveksten har på ny tatt seg opp i Oslo så langt i år, og jeg mener derfor det er feil å fjerne Oslo-kravene nå, sier Jensen.

– Så de siste måneders prisstigning har påvirket beslutningen om å beholde boliglånsforskriften?

– Det er mange faktorer som har påvirket beslutningen om å videreføre boliglånsforskriften. Vi har jo fulgt denne utviklingen tett. Vi bad jo tilsynet om å komme med sine vurderinger, det har vært på høring. Det har vært mange som har hatt mye meninger om dette. Men det er ikke noen tvil om at den utviklingen vi har sett de siste månedene har vært med på å overbevise meg om at det har vært riktig å videreføre særkravene for Oslo, sier Jensen.

– Er det bankenes iver etter å låne ut penger som gjør at dere beholder begrensningen på 8 og 10 prosent?

– Nå tror jeg først jeg skal si at bankene er ganske flinke til å drive godt bankhåndverk, det er ganske lave tap på boliglån og alt tyder på den fleksibiliteten som bankene har, den bruker de for å gi lån til førstegangsetablerere. Det synes jeg er veldig bra fordi det er jo gjerne dem som har det verst når det gjelder å bryte barrieren inn i boligmarkedet, sier Jensen.(Vilkår)

DNs Boligpanel om boligmarkedet for unge
Da må de huske én ting, sier DNs boligpanel. DNs boligpanel tipser unge mennesker om boligmarkedet.
01:56
Publisert: