Onsdag morgen ble det kjent at Entra selger Litteraturhuset i Oslo for 160 millioner kroner.

Det er stiftelsen Fritt Ord som er kjøper av eiendommen i Wergelandsveien 29.

– Selv om dette er et nydelig bygg som ligger midt i sentrum, er det ikke innenfor vår kjernestrategi, sier finansdirektør Anders Olstad i Entra om salget.

– Vi er godt fornøyd med salget, og glade for at Fritt Ord tar over som eier, sier Olstad.

To uavhengige verdsettere beregner hvert kvartal markedsverdien av alle Entras eiendommer, og salgsprisen er 23 prosent over anslått markedsverdi på Wergelandsveien 29.

– Vi synes prisen var god, ellers ville vi ikke solgt, forteller Olstad.

Setter sammen porteføljen på nytt

Entra vil helst ha store og effektive kontorbygg i nærheten av kollektivknutepunkt, forteller Olstad.

I snitt er Entras eiendommer på rundt 12.000 kvadratmeter, og der kommer Litteraturhuset til kort med sine 3400 kvadratmeter.

Wergelandsveien 29 er det siste i rekken av flere eiendomssalg de siste årene.

– Vi gjør en porteføljerotasjon i henhold til vår strategi, sier Olstad.

Har solgt for 4,4 mrd.

I tillegg til å være klar på hvilken type bygg Entra vil ha i porteføljen, samler eiendomsselskapet seg om fire store byer, Oslo med omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Derfor er det solgt unna eiendommer i blant annet Fredrikstad, Moss, Lillestrøm, Skien, Kristiansand, Arendal, Bodø og Tromsø.

– Vi har solgt eiendommer for cirka 4,4 milliarder kroner de siste to og et halvt årene, sier Olstad.

– Vi satser på områder der vi er trygge på at vi vil ha god vekst og høy utleiegrad, legger han til.

Investerer milliarder hvert år

Entra har også kjøpt eiendommer, men ingen store kjøp i år. I fjor sikret selskapet seg kontordelen på Oslo City, og tre kontorbygg på Skøyen i Oslo.

– Vår måte å vokse på er ikke primært gjennom kjøp, men ved å investere i nybyggprosjekter og å rehabilitere bygg, sier Olstad.

Entra bygger nå blant annet nytt juridisk fakultet i Oslo og et nytt mediesenter i Bergen, samt nytt skolebygg for BI og et miljøvennlig Powerhouse i Trondheim.

– Vi investerer normalt mellom én og 1,5 milliarder i våre egne prosjekter hvert år, så pengene fra salgene kommer godt med, sier Olstad.

Transaksjonen av Wergelandsveien 29 ventes gjennomført før utgangen av september.

Fredriksen ut av Entra

Skipsreder- og milliardær John Fredriksen (73) og familiens investeringsselskap Geveran har vært storeier i Entra. Fredriksen og Geveran tegnet seg for en eierandel på ti prosent, tilsvarende 18,35 millioner aksjer, da Entra ble børsnotert høsten 2014, men har siden september i fjor solgt poster i selskapet i flere omganger(Vilkår)

Indiskret lykkepille
Selv ikke grå lakk gjør Mercedes-AMG GT C roadster diskret.
00:50
Publisert: