Espen Pay er sjef og eier av boligutviklingsselskapet Urbanium, som driver utvikling av boliger i Oslo-området. Gjennom investeringsselskapet Payco sikret det Pay et rekordhøyt overskudd i fjor. Selskapet endte med et årsresultat etter skatt på 123 millioner kroner, mot et overskudd på 27 millioner kroner i året før.