– De fleste eiendomsmeglere går på ren provisjon. Det betyr at det finnes meglere der ute som går flere måneder uten å få lønn på konto, sier daglig leder Christoffer Askjer i Sem & Johnsen Eiendomsmegling.

For de aller fleste nordmenn er bolig den største investeringen de gjør i livet. Salg av bolig skjer som oftest ved hjelp av eiendomsmegler.

Askjer mener måten meglere blir lønnet er på er problematisk. Mange meglere er helt avhengige av å få gjennomført salg for å i det hele tatt få lønn. Ifølge Askjer skaper dette uheldige incentiver, særlig for unge og uerfarne meglere.

– Det renner ut meglere fra BI og alle vil jobbe i de store byene. Det er så mange unge meglere som er veldig hardt presset økonomisk og som møter et hardt marked. Det er så hard kamp om oppdragene at dette kan føre til et press for å gjennomføre salg, sier Askjer.

Han tegner opp et eksempel der en megler har gått en måned uten å ha gjennomført noen salg, og har dermed ikke fått lønn.

– Han har en bolig han har jobbet med en stund, men kjøperne har for eksempel ikke finansieringen helt i orden. I slike situasjoner har megleren incentiver til å selge for å i det hele tatt få lønn, sier Askjer, som likevel understreket at dette ikke skjer ofte.

– Dersom du sammenligner med advokater ville det vært skandaløst om de hadde hatt fått lønn som var rent basert på utfallet av en sak, sier han.

Vil ha forbud

regjeringen oppnevnte i fjor høst et utvalg som skal se på eiendomsmeglingsloven som regulerer bransjen. Askjer har et klart råd til utvalget:

– De burde foreslå at det nedlegges et forbud mot ren provisjonslønn for meglere.

Han mener at det er fornuftig at noe av lønnen til eiendomsmeglere fortsatt er provisjonsbasert, men at dagens system legger for mye vekt på incentivene.

Meglere med presset økonomi kan gi dårlig rådgivning, mener Askjer.

– Det er null eller gull, og nå kreves det en veldig kontroll for bransjen, sier Askjer.

Ved innføringen av dagens lov om eiendomsmegling ble det innført en rekke reguleringer for bransjen. Blant annet er det innført en klagenemnd for eiendomsmeglingstjenester der forbrukere kan klage inn meglerne. Askjer mener at noe av denne kontrollen kan reduseres dersom man endrer på incentivene.

Meglertoppen sier at avlønningen kan løses ved for eksempel en fastlønn med et bonuselement, eller bare ved en garantert månedlig minstelønn.

«Trenger ikke lovreguleres»

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren er ikke enig med Askjer om at det er nødvendig med et forbud.

– Ethvert selskap har en plikt til å skape arbeidsforhold for de ansatte slik at de har en lønn å leve på. Det trenger imidlertid ikke å lovreguleres, sier hun.

Meier understreker at det allerede er reguleringer for hvor mye eiendomsfullmektiger tjener.

– Kan ikke unge og uerfarne meglere oppleve et salgspress?

– Det er et press for mange meglere, men jeg mener ikke at vi skal lovpålegge det. Det er hvert enkelt selskap som har ansvar for sine ansatte, sier Meier.

Grethe Wittenberg Meier administrerende direktør i Privatmegleren mener det ikke trenger en lovregulering.
Grethe Wittenberg Meier administrerende direktør i Privatmegleren mener det ikke trenger en lovregulering. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Professor Espen Rasmus Moen ved BI leder utvalget som ser på eiendomsmeglerloven. Han sier til DN at utvalget ennå ikke har diskutert denne problemstillingen. Han mener imidlertid det er noe utvalget kan se på.

– Dette er forhold som ligger under vårt mandat, og er problemstillinger som kan være aktuelt å ta opp, sier Moen.

Moen sier at det kan blir noe utsettelse på grunn av koronapandemien, men at de håper være ferdige med arbeidet på nyåret. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.