I 3. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8.400 boliger med i alt 1.135.000 kvadratmeter bruksareal. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2016.

Nedgangen fra andre kvartal er på 1,3 prosent.

Det viser byggerealstatistikk lagt frem av Statistisk sentralbyrå mandag.

Størst var nedgangen for igangsettingstillatelser til bygning for bofellesskap. I 3. kvartal 2017 har antall igangsettingstillatelser til boliger i bygning for bofellesskap gått ned med 58 prosent sammenlignet med 3. kvartal i 2016. Boliger i boligblokker hadde derimot en økning på 4 prosent i registrerte igangsettingstillatelser i dette tidsrommet, viser statistikken Byggeareal.

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en nedgang på 1 prosent fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall.

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, med en nedgang de fire siste kvartaler.

For andre bygg enn boliger viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 3. kvartal i år, hadde en økning på 11 prosent sammenlignet med 2. kvartal i år.

Oslo og Akershus på fylkestoppen

Ser man på igangsettingstillatelsene i det enkelte fylke, er det Oslo som ligger på topp. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1654 boliger i 3. kvartal 2017. Deretter kommer Akershus med 1023 boliger.

Økning for næringsbygg

I 3. kvartal 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1.059.000 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Dette er en økning på 9 prosent fra samme kvartal året før.

441 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 3. kvartal 2017 kom det til 441 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 219 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 222 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg.

501 boliger er revet eller brent

I 3. kvartal 2017 var det en avgang på 501 boliger, og 317 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 4.470 bygninger. Av disse var 1 717 næringsbygninger, 274 fritidsbygninger og 2.479 boliggarasjer.

Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker.(Vilkår)