En stor sveitservilla med utsikt over Drammen har skapt steile fronter mellom Finansdepartementet og sjefen for eiendomsmeglerkontoret &Partners i Drammen.

I to år har den erfarne Drammen-eiendomsmegleren Øystein Liverud vært uten eiendomsmeglertittelen, etter at Finanstilsynet tok fra ham bevillingen i et vedtak der det ble konstatert at Liverud måtte anses «uegnet» til å være eiendomsmegler.

Denne uken vant han mot Finansdepartementet, som har ansvar for Finanstilsynets vedtak. Hvis staten ikke anker dommen, får Liverud tilbake eiendomsmeglerbevillingen i slutten av juni.

Også Drammens Tidende omtalt saken først fredag.

Liverud har ikke selv ønsket å kommentere saken, men henvist til sin advokat Lars Erik Skotvedt i advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Skotvedt ønsker ikke å kommentere saken nærmere.

– Men vi er naturligvis fornøyde.

Finansdepartementets advokat Simen Hammersvik i Regjeringsadvokaten sier at staten tar dommen til etterretning og vil «vurdere eventuelle videre skritt» frem til ankefristen.

Prisantydning: 13 mill.

Spørsmålet i saken er om Liverud har begått et grovt brudd på eiendomsmeglingsreglene og må anses uegnet som eiendomsmegler.

Dommeren fra Oslo tingrett sa seg enig med Finanstilsynet i at Liverud gjorde et grovt regelbrudd tilbake i 2016 da han var partner i det som den gang het Nordvik & Partners i Drammen. Da salgsoppdraget for den spektakulære villaen ble tilbudt kontoret sommeren 2016, var det Liverud som tok på seg oppdraget sammen med den faglig ansvarlige eiendomsmegleren ved kontoret.

Med en prisantydning på 12,9 millioner kroner trakk villaen flere interesserte til visninger. Men da et bud på 11 millioner kroner med krav om at deler av møblene skulle følge med, ble avslått av selgeren, begynte det som skulle vekke stor oppsikt i Drammen-pressen:

Samme fredag som huseieren avslo budet, ble eiendomsmegleren Liverud enig med sin ektefelle om at de selv var interesserte i sveitservillaen. Da han kontaktet sin kollega, fagansvarlig megler ved kontoret, ble de enige om at megleren kunne kjøpe huset hvis huseieren sa opp salgsoppdraget før salget ble gjort.

Deretter skjedde ting raskt: Søndag, to dager etter at budet på 11 millioner kroner ble avslått, dro Liverud og ektefellen på visning. Dagen etter ble salgsoppdraget sagt opp. Samme kveld avtalte husselgeren å selge villaen til eiendomsmegleren.

Solgt på ny

Den forsmådde budgiveren ble ikke mer medgjørlig da han fikk beskjed fra eiendomsmeglerkontoret om at salgsoppdraget var avsluttet fordi «en person ved vårt kontor har fattet interesse» for villaen.

Først etter en tydelig epost fra budgiveren og et benektende svar fra eiendomsmeglerkontoret, diskuterte Liverud og kollegaen saken på ny, og konkluderte med at han hadde brutt det strenge forbudet mot egenhandel: At en eiendomsmegler selv går inn og kjøper en bolig som selges via meglerens eget kontor.

Liverud kontaktet selv Finanstilsynet for å redegjøre for saken.

Men hva med villaen?

  • Den forsmådde budgiveren tilbød seg nå å overta kjøpsposisjonen til megleren mot en erstatning på 100 000 kroner fra kontoret. Det avviste kontoret.
  • I tillegg ga selgeren, som fortsatt bodde i villaen, uttrykk for at hun ikke ønsket å selge villaen til den opprinnelige budgiveren. Ifølge dommen var det fordi hun hadde «antipatier mot ham».
  • Først etter at budgiveren kontaktet lokal presse i januar 2017, fikk budgiveren kjøpe villaen for 11 millioner kroner fra eiendomsmegleren.

I mars samme år tok Finanstilsynet bevillingen fra Liverud.

«Ikke uegnet»

Oslo tingrett konkluderte med at regelbruddet var grovt til tross for at selgeren hadde vært fornøyd med salget til Liverud. Dommeren viste til at forbudet mot egenhandel ikke bare skal vareta den enkelte selger: «Også potensielle kjøpere og allmennheten skal ha tillit til at oppdraget er utført med den faglige uavhengigheten som loven oppstiller krav om», heter det i dommen.

Staten argumenterte i neste rekke med at Liverud var uegnet til å være eiendomsmegler fordi Liverud «feilet på en grunnleggende og enkel problemstilling, og han skulle vært kjent med at forholdet var forbudt. Som eiendomsmegler skal han være i stand til å løse langt mer komplekse problemstillinger». Men at bruddet var grovt, betydde ikke automatisk at Liverud var uegnet som eiendomsmegler, konkluderte Oslo tingrett, som vektla at Liverud hadde lang erfaring som eiendomsmegler.

Selv om Liverud fikk snudd Finanstilsynets vedtak, må han dekke det meste av regningen selv. Dommeren mente advokatkostnadene på 393.000 kroner var unødvendig høyt, og lot eiendomsmegleren betale 293.000 kroner selv. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.