En toromsleilighet i et sameie på Grünerløkka i Oslo på 57 kvadratmeter ble solgt for 4,5 millioner kroner i august 2018. I forbindelse med salget av den 57 kvadratmeter store leiligheten ble det annonsert med at den «disponerer en skjermet, idyllisk og solrik markterrasse på 17 kvadratmeter». Det var også inntatt ti bilder av terrassen i salgspresentasjonen, i tillegg til at uteplassen ble løftet frem flere ganger i prospektet. Selger opplyste også at han hadde lagt nytt terrassegulv i 2016.

– Skyvedør ut til den vestvendte markterrassen på hele 17 kvm. Terrassen byr virkelig på utendørs hygge i frodige og grønne omgivelser. Her er det god plass til diverse utemøblementer og solen kan nytes fra ettermiddag til kveld på sommertid. Terrassen er skjermet med levegger og beplantninger som frukttrær og busker, het det i salgsprospektet.

Fikk lite hyggelig besøk av styreleder

Nå har leilighetskjøpet endt i Finansklagenemnda, etter at kjøper mener det ble gitt mangelfulle og uriktige opplysninger om leilighetens terrasse av selger.

For under to måneder etter overtagelsen i august 2018 fikk kjøper en lite hyggelig beskjed av styrelederen i sameiet. Han ønsket å måle opp terrassen, da styrelederen mente at denne delvis var bygget på sameiets fellesareal. Det medførte at kjøperen reklamerte til selgers boligselgerforsikringsselskap. Reklamasjonen medførte at styreleder kom på nytt besøk i leiligheten. Han ga i den forbindelse beskjed om at kjøper like godt måtte rive terrassen, fordi det var oppdaget en vannlekkasje i etasjen under.

– Styreleder uttalte at kjøper ikke kunne føre opp igjen den 17 m² store markterrassen, da den var bygget på fellesareal, heter det i klagen.

Styrelederen skrev også brev til kjøper der han opplyste om at leiligheten er solgt med større balkong enn hva som tilhører seksjonen.

– Overfor tidligere eier, har jeg tidligere påpekt at området utenfor betongkanten tilhører boligsameiets fellesareal, og at seksjonseier ikke har anledning til å anlegge noen form for konstruksjon på fellesområdet, som for eksempel å utvide balkongen utenfor den opprinnelige balkongen, skrev styrelederen i brevet til kjøper.

Kjøper prøvde senere å få en vedtektsfestet enerett til å bruke fellesarealet hvor terrassen befant seg, men fikk beskjed av styret om at han måtte fjerne delen av terrassen som var plassert på fellesarealet.

Kjøper innhentet også en verdivurdering fra en eiendomsmegler som la til grunn en verdiforringelse på en halv million kroner som følge av at det meste av terrassen lå på sameiets eiendom.

– Megleren uttalte bl.a. at den delen av terrassen som måtte fjernes på mange måter var leilighetens «x-faktor» som gjorde boligen spesiell i markedet, og attraktiv for interessentene. Megleren viste til at det var tale om en ellers mindre leilighet som hadde en stor uteplass, som nå ble fjernet, heter det i vurderingen.

Megleren viste også til at uteplassen var av stor betydning også ved markedsføringen av boligen ved salget, hvor det var uvanlig mange bilder av uteplassen, blant annet forsidebildet i annonsen, og at terrassen ble fremhevet i annonsens overskrift.

Boligselgerforsikringsselskapet har i sitt svar vist til at det i salgsdokumentasjonen sto at leiligheten kun disponerer det aktuelle området der terrassen, og at en naturlig språklig forståelse av dette tilsa at det var tale om fellesarealer.

– At terrassen lå på fellesarealet var dermed en opplysning som kjøper hadde fått i forkant av kjøpet, og utgjorde ikke noe avvik etter avtalen. Det var kjøper som hadde risikoen for det som nå hadde inntruffet i kjøpers eiertid, heter det i deres svar.

– Selger både kunne og burde ha presisert at deler av utearealet var fellesareal

Finansklagenemnda gir kjøper av leiligheten fullt medhold og viser til at det ikke er tilstrekkelig å bruke begrepet disponere i en salgsoppgave for å markere at et areal er å betrakte som sameiets fellesareal.

– Selger både kunne og burde ha presisert at deler av utearealet var fellesareal, slik det ble gjort ved foregående salgsprosess. Særlig må dette gjelde i lys av hvor omfattende markedsføringen av terrassen var i salgsdokumentasjonen. Både bilder og tekst gir etter nemndas syn en klar indikasjon på at terrassen tilhørte leiligheten, heter det i nemndas avgjørelse.

En enstemmig nemnd mener kjøper skal ha et prisavslag på en halv million kroner pluss forsinkelsesrente som følge av at deler av terrassen lå på sameiets grunn er fjernet.

– Det vises til at terrassen er blitt betydelig forringet ved det inngrepet som nå har skjedd. Selv om lengden er i behold, fremstår terrassen nå som relativt smal. Det vises videre til at leiligheten kun er på 57 m², og at den store markterrassen var det klart mest salgsfremmende elementet i salgsoppgaven, heter det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.