Dagbøtene stammer fra et pålegg Finanstilsynet ga Danske Bank om å «identifisere og gjennomføre forsterkede kundetiltak» av alle kunder som er «politisk eksponerte personer og nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til politisk eksponerte personer».

Pålegget kom i august 2020, med frist 15. september samme år. Danske Bank nådde ikke fristen, og ble derfor ilagt dagbøter, såkalt løpende tvangsmulkt, på 10.000 kroner.

Dagbøtene løper helt til banken kan komme med dokumentasjon på at påleggene er gjennomført. Nå, over to år senere, har dette fortsatt ikke skjedd.

Derfor femdobles dagbøtene til 50.000 kroner per dag, med virkning fra 7. november.

Dagbøtene har hittil kostet Danske Bank nær åtte millioner kroner.

Regner med å være klar innen januar 2023

Finanstilsynet skriver at det har hatt løpende dialog med Danske Bank.

I april uttalte banken at den oversendte en «detaljert redegjørelse for de betydelige investeringer og mengde arbeid filialen har nedlagt i å ferdigstille pålegget – som etter filialens første forsvarslinje sitt syn – ble ansett å møte vilkårene i pålegget».

Samtidig har ikke banken kunne bekrefte at pålegget var møtt, hverken i april eller oktober, og at det fremdeles gjenstår fem vesentlige forhold. Banken har opplyst Finanstilsynet om at den «arbeider med å adressere disse så snart som mulig, og arbeidet forventes p.t. å ferdigstilles senest i januar 2023.

Øystein André Schmidt, kommunikasjonsdirektør i Danske Bank, sier at banken tar Finanstilsynets beslutning til etterretning.

– Danske Bank anerkjenner at det er helt sentralt å ha en gode og effektive rutiner og prosesser knyttet til anti-hvitvaskingsarbeid, og vi tar vårt ansvar knyttet til dette feltet på det største alvor, sier Schmidt.

– Som en av de større finansielle aktørene i Europa anser vi det som selvsagt og essensielt at vi til enhver tid følger de lover og regulatoriske retningslinjer som gjelder, tilføyer han.

Han opplyser at Danske Bank har «allokert og investert betydelige ressurser i kampen mot økonomisk kriminalitet de siste årene, og knyttet til den aktuelle prosessen med Finanstilsynet har vi kommet i mål med det aller meste».

– Det dreier seg imidlertid her om komplekse og utfordrende elementer. Sammen med tilsynet er vårt mål å lukke denne prosessen tidlig i 2023, sier Schmidt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.