Boligprisene falt nominelt med 1,1 prosent i november, sammenlignet med oktober.

Det viser den landsomfattende bruktboligprisstatistikken som er utarbeidet av Eiendomsverdi for Eiendom Norge.

Dermed har de nominelle boligprisene på landsbasis falt 5,6 prosent siden toppen i april.

Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,4 prosent i november.

– Vi ventet et fall på 0,2 prosent, så dette må sies å være greit i tråd med forventningene. Tallene bekrefter at oppgangen i oktober var litt tilfeldig, og at det er for tidlig å si at prisbunnen er nådd, sier økonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets til DN.

Mange boliger skal ut

Hun peker på at det fortsatt er mange usolgte bruktboliger, og at det vil komme flere nyboliger ut på markedet neste år. Dette vil bidra til at prisfallet fortsetter inn i 2018.

– Våre prognoser viser at prisfallet vil vare frem til neste sommer, men det vil sannsynligvis bli et moderat fall, for det er gode makroforhold i Norge. Det meste av boligprisfallet er nå bak oss, sier hun.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund peker på at november som normalt er en svak måned i boligmarkedet, men omsetningen er god og kjøpere og selgere finner hverandre til et prisnivå som begge parter kan leve med.

– Vi tror derfor at det meste av prisfallet er tatt ut, og forventer en mer normal utvikling i boligåret 2018, sier han.

«Useriøst»

Norges Eiendomsmeglerforbund har tidligere påpekt at informasjonsbildet i boligmarkedet i år har vært sterkt preget av spekulasjoner og desinformasjon.

– Det fremstår som useriøst når fremtredende økonomer i ett og samme intervju spår prisfall i fem år, men samtidig tar forbehold om at vi allerede kan ha nådd bunnen av prisfallet. Både selgere og kjøpere settes i en vanskelig situasjon når faglige autoriteter leker med fakta på denne måten, sier Geving.

Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg positivt i tråd med forventningene til sysselsetting, inntekt og rente, er det all grunn til å tro at husholdningenes forventninger til boligmarkedet vil styrke seg. Det vil påvirke boligprisene positivt, mener han.

John Sætre, som er leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, legger ikke skjul på at usikkerheten i markedet fortsatt er til stede.

– Tilbakemeldinger fra kundene våre tyder også på det. Det er nok slik at vi kan se fallende priser – særlig i Oslo – også i månedene fremover, sier han.

Han har inntrykk av at få eiendommer går over takst, og at de fleste som selger har behov for mer enn én visning.

– Mange kunder endrer kjøpsplaner i lys av hvordan boligmarkedet utvikler seg. Vi ser blant annet at flere har flyttet fokus ut av Oslo, og heller ser på muligheter i randsonene av byen, sier Sætre.

«Gir grunn til optimisme»

Mørketiden er snart over. Om tre uker snur solen og omtrent samtidig vil det også lysne i boligmarkedet, sier administrerende direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren.

– De siste tallene gir grunn til optimisme. Meglerne rapporterer at det er flere på visning enn forrige måned, og det i seg selv er oppmuntrende. Volumet er også bra. November og desember er erfaringsmessig nokså mørke årstider for visninger og boligsalg sammenlignet med resten av året, sier hun.

Også Meier refser SSBs spådommer om at boligprisene vil fortsette fallet i hele 2018.

– SSB forutså aldri det sterke fallet i boligprisene i 2017, og det er vanskelig å tillegge spådommene tyngde når byrået åpenbart ikke klare å fange opp det som skjer i boligmarkedet, sier hun.

– Vi er alle interessert i guiding, og ikke minst at denne guidingen gjenspeiler nært den faktiske situasjonen. Skal man vurdere boligmarkedet, må det skje i sanntid – fordi dette er et dynamisk marked som er i spill hele tiden. Og på denne øvelsen klarer dessverre ikke SSB å henge helt med, sier Meier.(Vilkår)