Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester har avgjort at en eiendomsmegler hos DNB Eiendom as Fornebu har opptrådt i strid med god meglerskikk i forbindelse med salg av en millionvilla på Snarøya utenfor Oslo.

Striden gjaldt salg av en bolig som ble solgt for 25 millioner kroner, inkludert lysekroner og spisestue, etter en privatvisning. Selgerne klaget inn megleren for å ha avslått privatvisning til en annen potensiell budgiver, som selger mener var villig til å betale minst en halv million kroner mer.

«Uforståelig»

Eiendomsmeglingsnemnda slår i sin avgjørelse fast at det var en annen mulig kjøper til millionvillaen, men at megleren ikke ville gi kontaktinformasjon om den andre interessenten til selgerne fordi vedkommende ikke hadde sett boligen.

– For nemnden fremstår dette som uforståelig. Det hadde vært naturlig at megleren tok initiativ til at også den andre interessenten kunne se boligen før fellesvisning. Det er ikke i strid med regelverket så lenge megler får henvendelse fra den andre interessenten, heter det i avgjørelsen.

Nemnden legger videre vekt på SMS-kontakt som viser at DNB-megleren var meget aktiv overfor både selgerne og kjøper for å få til en handel før visning uten konkurranse.

– Du kommer ikke til å angre på å kjøpe det huset for 25 mill., selv om det føles som uhorvelig mye penger. Gå for det, og sprett shampis … i kveld, skriver megleren til kjøperen.

– Han vet det kommer mange på visning så han kommer ikke til å selge under 25. Legg nå på de siste 500’ og sikre deg huset uten konkurranse. Hvis han fremdeles står ved det tilbudet.

Nemnden mener det er åpenbart at megler hadde en omsorgsplikt både overfor selger og kjøper, som ikke ble ivaretatt på en god måte.

– Men etter nemndas syn har megler her engasjert seg for mye for å sørge for at kjøper fikk eiendommen uten konkurranse i en situasjon hvor det utvilsomt var en annen seriøs interessent. I en slik situasjon har megler en plikt til å forsøke å få til en konkurranse mellom de to interessentene også før planlagt fellesvisning. Megler må i det minste ikke holde den andre interessenten utenfor, heter det i avgjørelsen til nemnden.

Nemnden konkluderer med at meglers aktivitet her er i strid med god meglerskikk.

Mener megler opptrådte respektabelt

DNB Eiendom mener deres megler har gjort en utmerket jobb.

– Etter vårt syn har vår megler håndtert et vanskelig oppdrag på en respektabel og god måte, og utført jobben etter beste evne, ved å ivareta både budgivers og selgers interesse, sier Håkon Sæther, daglig leder ved DNB Eiendom as Fornebu.

Sæther mener deres megler i denne saken jobbet for at interessenten skulle godta et kjøpetilbud som selger hadde gitt, og dermed naturligvis ønsket.

– Det er denne innblandingen nemnden mener er i strid med god meglerskikk, og det tar vi selvfølgelig til etterretning. Det er viktig for oss å poengtere at selger på dette tidspunktet var klar over at megler hadde vært i kontakt med en interessent til, og visste at denne gledet seg til visning og hadde finansieringen klar, sier Sæther.

Kritikkverdig

Selgerne mener det var kritikkverdig at megler ikke opplyste at en annen interessent hadde tatt kontakt, og at denne nye interessenten ikke ble tilbudt en privatvisning. Selgerne mente også at interessen fra en annen budgiver også kunne brukes for å presse opp salgsprisen, skriver til de til nemnden.

Megler anfører på sin side at denne nye interessenten ikke hadde finansieringen i orden, og at det derfor ikke var realistisk med et bud før fellesvisningen. Megler mente denne interessenten ville komme på fellesvisningen med finansieringen på plass, hvis interessen var reell.

Megler avviser at selgerne konkret ba om den andre interessentens kontaktinformasjon, og fremholder at selgerne slo seg til ro med at vedkommende ikke hadde finansiering og skulle komme på fellesvisningen dagen etter, skriver DNB i sin fremstilling.

Men boligen ble altså solgt før den planlagte fellesvisningen, uten at selgerne visste om interessen fra den andre budgiveren.

Kutt i honoraret

Selgerne krevde også at meglerhuset skulle betale en erstatning på 500.000 kroner, og at meglerhonoraret på 200.000 måtte strykes.

Selv om nemnden slår fast at megler har handlet i strid med god meglerskikk, mener den at det ikke er sannsynliggjort et økonomisk tap, og at erstatningskravet ikke kan føre frem.

Men nemnden lander på en avgjørelse som er en smekk på fingrene til megler, og at honoraret skal reduseres med 75.000 kroner, som tilbakebetales til selgerne.

– DNB Eiendoms syn på saken er at Reklamasjonsnemnda her har gått svært langt i på pålegge megler plikter i et tilfelle der selger/oppdragsgiver har gått i direkte dialog med en interessent, sier Sæther.

Nemndas beslutning var enstemmig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.