Ivar Tollefsen eier og driver utleie av boliger både i Norge, Sverige og Danmark. Utleieboligene har vært eid av ulike selskaper i de tre landene. Nå samler han eiendommene i to svenske selskaper kalt Heimstaden AB og Heimstaden Bostad AB.

– Gjennom dette synliggjør vi størrelse, gjør det lettere for analytikere å analysere oss og vi oppnår på sikt mer effektiv drift og finansiering, opplyser Ivar Tollefsen i en epost.

Får med seg svenske pensjonsselskaper

Halvparten av eiendommene i norske Fredensborg Eiendomsselskap blir underlagt det heleide Heimstaden AB, mens halvparten legges inn i det deleide datterselskapet Heimstaden Bostad AB. Sistnevnte vil eie det meste av eiendommene i konsernet. 

Heimstaden anslår verdien på eiendomsporteføljen i Norden til 57,5 milliarder svenske kroner, litt over 55 milliarder norske kroner, hvorav Heimstaden Bostad kontrollerer verdier for 43,7 milliarder svenske kroner. Belåningsgraden ligger i snitt rundt 55 prosent i Heimstaden Bostad, ifølge selskapet.

Tollefsen kontrollerer 65 prosent av Heimstaden Bostad via Heimstaden AB, mens det svenske pensjonsselskapet Alecta, samt pensjonskassene til de svenske industrikonsernene Ericsson og Sandvik, kontrollerer de resterende 35 prosent.  

Frigjør kapital

Ettersom Tollefsen selger eiendom han eier hundre prosent til et selskap der han «kun» eier 65 prosent, frigjør han rundt 3,7 milliarder svenske kroner i likviditet som går inn i konsernkassen. Pengene skal brukes til å ekspandere ytterligere i Skandinavia.

– Vi skal både kjøpe ny eiendom og utvikle eiendom vi har, sier viseadministrerende direktør Magnus Nordholm i Heimstaden AB.

Heimstaden har kjøpt en rekke utleieboliger i Sverige de senest ukene og eier ifølge Nordholm nå rundt 30.000 utleieleiligheter totalt. 

Ikke skattemotivert

Det gjøres en emisjon i Heimstaden Bostad for å finansiere kjøpene av Tollefsens heleide eiendommer og bli kvitt gamle aksjonærlån. Fredensborg Eiendomsselskap vil etter transaksjonen ikke eie noen eiendommer, mens alt av drift og administrasjon av eiendommene blir igjen i selskapet.

– Er denne transaksjonen skattemotivert på noe vis? 

– Absolutt ikke. Alle våre norske inntekter vil bli beskattet i Norge ettersom driften skjer i Norge og eiendommene fortsatt vil ligge i norske selskaper, men blir eid av et svensk selskap, sier Nordholm.

Tilgang på kapital

Ifølge Nordholm var det mest praktisk å legge eierskapet til Sverige ettersom selskapet der har børsnoterte preferanseaksjer i Heimstaden, et børsnotert obligasjonslån og deleierskap med Alecta, Ericsson og Sandvik siden 2014.

– Det er ikke et ledd i en børsnotering?

– Nei, det ligger ikke i nærheten av våre tanker, sier Nordholm.(Vilkår)