Munkebakken på Lagåsen i Bærum eies av den Monaco-baserte milliardæren Arne Fredly. På nabotomten ligger Fornebu Park hotell, som eies av KLP Eiendom.

Nå har de to tomteeierne sendt et felles brev til Bærum kommune der de foreslår å bygge boliger på den 22 mål store hotelltomten og deler av Fredlys 77 mål store strandeiendom ved Lysakerfjorden.

Med sin fantastiske fjordbeliggenhet burde området ideelt sett vært utnyttet til boligformål, mener KLP Eiendom og Fredly.

– Det skal bygges mye på Fornebu. Det er en game changer. Så noe kommer til å skje her uansett. For meg er det bedre å få boliger her enn et stort næringsbygg eller et stort hotell. Det er penere. Slik det er idag har man lov til å bygge et hotell eller næringsbygg der som er over dobbelt så stort, sier Fredly til Dagens Næringsliv.

– Vi mener dette representerer en unik mulighet til å etablere et boligområde med helt spesielle kvaliteter, skriver utviklingssjef Eskild Rolstad i KLP Eiendom og Fredly i brevet til kommunen.

35–40 mål tomteareal

Brevet er en oppfølging av KLP Eiendoms høringsinnspill i forbindelse med kommunens arbeid med ny kommunedelplan for Fornebu.

Det var KLP Eiendom som kontaktet Fredly.

– Fredly stiller seg positiv til å åpne opp den delen av Munkebakken som grenser til KLPs eiendom, og som ikke er underlagt kulturminnevern, skriver de to i brevet.

Med sin fantastiske fjordbeliggenhet burde området ideelt sett vært utnyttet til boligformål, mener KLP Eiendom og Fredly.
Med sin fantastiske fjordbeliggenhet burde området ideelt sett vært utnyttet til boligformål, mener KLP Eiendom og Fredly. (Foto: Javad Parsa)

Riksantikvaren har fredet store deler av den fasjonable Munkebakken-eiendommen. Samlet sett vil det foreslåtte boligprosjektet utgjøre 35–40 mål tomteareal, ifølge brevet. 15–20 mål av Munkebakken er ikke omfattet av Riksantikvarens fredningsvedtak.

«Egner seg godt til bolig»

Rolstad i KLP Eiendom opplyser at deres eiendom i dag er 100 prosent utleid til hotellformål.

– Dette leieforholdet utløper i 2024. Eiendommen ligger flott til mot fjorden og egner seg godt til bolig. I forbindelse med ny kommunedelplan er det naturlig å se på muligheten til å få omregulert eiendommen fra næring og hotell til en mer bredspektret regulering hvor også bolig er med, slik at vi står friere etter 2024, sier Rolstad til Dagens Næringsliv.

Den 10.000 kvadratmeter store hotellbygningen på syv etasjer ble åpnet i 1971, og leies idag av Radisson Blu.

I 2008 ble det gitt rammetillatelse til å utvide til 23.000 kvadratmeter over bakkeplan, men prosjektet ble aldri realisert.

Fredly kjøpte opprinnelig Munkebakken for 90 millioner kroner i 2003 av Schibsted-arving Einar Chr. Nagell-Erichsen. Han solgte senere til Kjell Inge Røkke for 175 millioner kroner, men angret seg og kjøpte eiendommen tilbake for 200 millioner kroner.

Dette er tidenes nest dyreste privatbolig her i landet.

Eiendommen har 500 meter strandlinje og 3000 kvadratmeter bygningsmasse.

Hverken Rolstad eller Fredly vil si noe om hva slags boliger de ser for seg.

– Et flott område for boliger, sier investor Arne Fredly.
– Et flott område for boliger, sier investor Arne Fredly. (Foto: Gunnar Lier)

– Det er altfor tidlig å konkretisere i forhold til hva og hvor mye som eventuelt skal bygges, sier Rolstad.

Fredly har så langt ikke noe å melde om hvordan prosjektet eventuelt skulle utvikles videre.

– Kan det være aktuelt for å deg å selge til KLP Eiendom eller være partner i boligprosjektet?

– Det er for tidlig å si hva slags modell vi eventuelt vil velge her. Husk at dette bare et innspill i debatten, sier Fredly.(Vilkår)