I fjor sommer meldte Dagens Næringsliv at investor Fredrik Halvorsen til sammen har gitt 158 millioner kroner for giganteiendommen Strømstangveien 1–3 på Snarøya i Bærum.

Gigantkjøpet gjorde at Halvorsens allerede voksne eiendomsportefølje på Snarøya este betraktelig. Totalt har Halvorsen kjøpt Snarøya-eiendommer for 223 millioner kroner.

Investor Fredrik Halvorsen
Investor Fredrik Halvorsen (Foto: Mikaela Berg)

På toppen av dette kommer trolig adskillige millioner i byggeutgifter. Halvorsen ønsker nemlig å bygge to nye hus på den store eiendommen med adresse Strømstangveien 1–3.

Nå er planene klare for huset som skal ligge nærmest vannkanten, med adresse Strømstangveien 1. Tegningene som nå er sendt inn til Bærum kommune viser at hele det nåværende huset og garasjen skal rives, og gi plass for et høyere og større hus, tegnet av Jensen og Skodvin arkitektkontor.

Sammenligner med naboer

Halvorsen ønsker å erstatte det eksisterende toetasjes huset, som har et bruttoareal på 317 kvadratmeter inkludert garasje, med et nytt på 381 kvadratmeter uten garasje. Det antydes at en ny garasje kan bli bygget utenom boligen.

Dette har Fredrik Halvorsen lyst til å bygge på Snarøya.
Dette har Fredrik Halvorsen lyst til å bygge på Snarøya. (Foto: Foto/illustrasjon: Jensen og Skodvin Arkitektkontor)

Likevel legger arkitektene opp til at huset skal fremstå langt mer kamuflert sett fra sjøen, ifølge søknadsteksten og illustrasjonsbildene sendt til Bærum kommune.

– Vi ser det som en stor verdi at landskapsdraget i østre del av Strømstangveien i stor grad er beholdt, i motsetning til det vi ser på mange av nabotomtene. (....) Vi tror en aktuell strategi er å gjøre boligen mindre synlig/mer kamuflert, sett fra sjøen, enn det nabobyggene langs denne kyststrekningen er, skriver arkitektkontoret i søknaden.

For tegningene viser planer om noe helt annet enn glasspalassene som har dukket opp langs sjøkanten på Øst- og Sørlandet de siste årene. Sydveggen som vender mot sjøen skal ifølge illustrasjonsbildene ha et langt tak helt uten vinduer, som skal fungere som tak og skjerming for en privat terrasse. Det blir altså både lite utsikt fra, og innsyn til, bygget.

Utenfor terrassen ligger 250 meter strandlinje som tilhører eiendommen. Totalt utgjør Halvorsens Strømstangen-eiendom 23 mål på Snarøyas beste beliggenhet.

«Mugglukt i hele boligen»

Det eksisterende huset på adressen Strømstangveien 1 er fra 1965. Ifølge søknaden til Bærum kommune er huset, som fulgte med prakteiendommen som kostet 158 millioner kroner, lite å trakte etter:

  • «Huset har en del forenklede bygningsmessige og tekniske løsninger, særlig under terrengnivå, og er i tillegg preget av manglende eller mangelfullt vedlikehold, antagelig over lang tid. Dette ser ut til å ha bidratt til en rekke skader, særlig i kjelleretasjen.»
  • «Dreneringen er mangelfullt utført, har tettet seg, eller den mangler helt. Det er tydelige spor etter vanninntrengning i de fleste rommene i kjelleren.»
  • «Det er mugglukt i hele boligen, men særlig i kjelleretasjen.»
  • «Bærende konstruksjoner og vegger må i stor grad skiftes ut, det samme gjelder alle tekniske anlegg.»

Arkitektene konkluderer med at huset «i stor grad må demonteres og deretter bygges opp igjen» for å kunne tilfredsstille dagens forskriftskrav.

– Tiltakshaver skal benytte eiendommen som bolig og ønsker å oppgradere den til dagens standard, skriver søkerne.

Planlegger svømmebasseng

Hvor store byggekostnadene vil bli, vites ikke. Men ifølge advokat og eiendomsmegler Tom E. Johnsen i Sem og Johnsen er det en tommelfingerregel at det koster 60-70.000 kroner per kvadratmeter å bygge med høy standard. De planlagte 381 kvadratmeterne kan basert på et slikt estimat komme til å koste oppunder 27 millioner kroner.

Dermed kan Fredrik Halvorsens boligeiendom bli blant landets mest kostbare.

Det lyktes ikke DN å oppnå kontakt med Halvorsen mandag.

Slik ble prakteiendommen Strømstangveien 1–3 foreslått bebygget i en anmodning om forhåndskonferanse i november i fjor. Søknaden som nå er sendt inn til Bærum kommune gjelder riving av boligen som ligger ned mot vannkanten, og bygging av en ny og mer privat bolig.
Slik ble prakteiendommen Strømstangveien 1–3 foreslått bebygget i en anmodning om forhåndskonferanse i november i fjor. Søknaden som nå er sendt inn til Bærum kommune gjelder riving av boligen som ligger ned mot vannkanten, og bygging av en ny og mer privat bolig. (Foto: Foto/illustrasjon: Jensen og Skodvin Arkitektkontor)

Ut fra søknaden skal Halvorsen bruke Strømstangveien 1 som bolig. Det er likevel uklart hvor lenge han planlegger å bli boende.

For like bak huset, på en høyde, har Halvorsen overfor Bærum kommune uttrykt at han ønsker å oppføre et nytt hus med svømmebasseng og garasje, med adresse Strømstangveien 3. Tegninger av dette er foreløpig ikke tilgjengelige.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Et sørafrikansk funn
Dette er en vin fra Sør-Afrika som det er verdt å bli bedre kjent med.
01:47
Publisert: