650 kommunale leiligheter, som kunne huset over 1000 personer, står tomme i Oslo, skrev DN tidligere denne uken. Samtidig står mange trengende på venteliste.

Det reagerer Henrik Kirchner Gjerding (Frp) i kontrollutvalget i Oslo kommune på. Eiendommene forvaltes av det kommunale selskapet Boligbygg, som Gjerding tok initiativ til å granske høsten 2017.

Nå ønsker han undersøkelse av eiendomsforvaltningen i kommunen.

– Tidligere har man avdekket Boligbygg som en stor økonomiske katastrofe i Oslo kommune. Jeg er veldig overrasket over at det rødgrønne byrådet fortsetter å kjøpe boliger i et allerede overopphetet boligmarked i Oslo, og er med på å drive opp boligprisene. Det ser ut som de ikke tar vare på de verdiene de allerede eier da boliger som står tomme, sier Gjerding.

– Hvordan synes du om måten kommunen forvalter eiendomsmassen på?

– Jeg mener at de sløser med skattebetalernes penger, da kommunen kjøper boliger og så å la de stå tomme. En privat aktør ville aldri holdt på med slik eiendomsdrift, sier Gjerding.

Det var NTB som først omtalte at Fremskrittspartiet krever full undersøkelse av kommunens rutiner i denne saken.

I Ekebergskrenten står fem attraktive byvillaer ledige.
I Ekebergskrenten står fem attraktive byvillaer ledige. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

– Det er mange sterkt trengende som står i kø for kommunal bolig, for å få tak over hodet, samtidig som mange boliger står tomme. Det er i sterk kontrast til det rødgrønne byrådets løfter. Byrådet fikk budsjettbevilgninger til å kjøpe boliger og leiligheter for å sikre trengende en plass å bo, ikke for at boligene skulle stå tomme, sier Gjerding.

Krever full undersøkelse av rutinene

Gjerding vil fremme forslag om at det igangsettes en undersøkelse om kommunens eiendomsforvaltning, der han ønsker at følgende forhold blir undersøkt:

*rutiner og praksis for tildeling av bolig, herunder saksbehandlingstid

*rutiner og praksis for tilstandsvurdering av boligene

*om det foreligger vurdering om overkapasitet eller behov for alle boliger og leiligheter som Oslo kommune eier eller har tenkt å kjøpe

– Jeg ønsker at man skal undersøke om Oslo kommune som eiendomsforvalter har kontroll på det de gjør, vektlegger Gjerding.

Byrådet: – Prioritert pågående arbeid

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, har ingen kommentar til Gjerdings ønske om granskning, men trekker frem at ledigheten i Boligbyggs eiendomsportefølje årlig blir rapportert til bystyret og kontrollutvalget.

I tillegg er det i årsrapporten for 2019 orientert om hvor lenge en bolig står ledig i forbindelse med skifte av leietager, tilstandsanalyser og vedlikeholdsetterslep.

– Det er et mål for byrådet at bygg ikke blir stående tomme over en lengre periode i påvente av avklaring om hva de skal brukes til. Men jeg vil presisere at nesten 70 prosent av de 650 leilighetene, står ledige i kun 30 dager mellom beboerskifter, skriver Evensen i en epost til DN.

– For å kunne tilby rett bolig til rett beboer trengs det både rotasjon, utvikling og endring av eiendomsporteføljen. Dette tar tid, men det er et prioritert pågående arbeid, skriver hun.

Hun legger til at byrådet også har økt bevilgningene til rehabilitering av Boligbyggs eiendomsmasse.

– Det er en rekke prosesser på gang knyttet til de rundt 200 boligene som nå står tomme, både rehabilitering og salg. Dette arbeidet vil jeg følge tett – nettopp med tanke på å få ned antallet kommunale bygg som står tomme, skriver Evensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.