Kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN har analysert lån banken har gitt, og ser nå at boliglånskravene gir kutt i hyttebudsjettet for enkelte grupper:

  • Mange av de yngste hyttekjøperne møter utfordringer med taket for maksimalt lån i forhold til inntekt.
  • Grunnet utlånskravene innført ved nyttår, kan man nå maksimalt låne fem ganger bruttoinntekt, og det er krav til avdrag på alle lån over 60 prosent av boligverdi.

– Begge deler fører til at hyttedrømmen utsettes for dem som er i etableringsfasen. Vi har sett en trend med at førstegangskjøpere av hytte er blitt stadig yngre, men nå har utviklingen bremset opp. Det er litt færre unge som kjøper hytte, og de som kjøper, kjøper rimeligere hytter, sier Reite.

Kredittsjefen har sammenlignet første halvår 2017 med samme periode i 2016, 2014 og 2012. Tallene innbefatter bare hyttekjøpere som har tatt opp lån.

Hyttebudsjett på 2014-nivå

Av hyttekjøpskronene kommer nå 74 prosent fra lån. Dette er en nedgang fra 84 prosent i 2016.

– Dermed er vi er tilbake på 2014-nivå. Dette tyder på at folk tar mindre risiko ved hyttekjøp, eller at bankene også har strammet inn, så færre får låne så mye til hyttekjøpet, sier Reite.

Han ser også en svak nedgang i totalbelåningen for hytte og bolig: Her er det en nedgang fra 71 prosent i 2016 til 69 prosent i 2017.

– Jeg tror sterkt på hypotesen om at bankene har strammet til. Etter at vi fikk innstramningen fra nyttår, er mange av våre kunder blitt bevisst på at det ikke bare er betjeningsevne som setter grenser for hvor mye lån du kan få. Hos mange av kundene har det gjennom året sunket inn at hvis de låner opp masse til en hytte, er det ikke gitt at de får låne mer selv om de har betjeningsevne og sikkerhet, sier Reite.

Én av seks stanger i taket

Blant hyttekjøperne under 34 år har tre av ti en samlet gjeld på mer enn 4,5 ganger bruttoinntekt.

– Hyttekjøpet er en stor investering, og mange har fremdeles høy boliggjeld fra boligbytter. Samlet for hyttekjøpere har én av seks en samlet gjeld over 4,5 ganger inntekt og nærmer seg boliglånstaket, sier Endre Jo Reite.(Vilkår)

Pen eller rar? Hybriden er litt vrien å forstå seg på
Lexus LC 500h er en bil det er litt vanskelig å forstå seg på. Men den er svært gjennomført.
02:26
Publisert: