Parkeringsselskapsgründer og milliardær Snorre Bentsen har fått med seg investor Edvin Austbø. De vil bygge underjordisk plass til 600 biler på Oslos vestkant.

Parkeringshuset, som utbyggerne kaller «mobilitetshus», skal plasseres på en av kremtomtene på Frogner, under sveitservillaen i Krusesgate 9. Villaen, som ble bygget på 1890-tallet, ligger på en prakteiendom som utbyggere har siklet på i årevis.

Problemet er bare at villaen er pålagt en rekke vernerestriksjoner som begrenser bruken av eiendommen.

Straffedømt megler

Selvaag-familien hadde utviklingsplanene liggende i skuffen, inntil de solgte for vel ett år siden. Det er i dag Snorre Bentsens Indigo Invest som står som eier av eiendommen.

– Jeg kan bekrefte at Indigo Invest as eier 100 prosent av Kruses gate 9 as. Vi kommenterer ikke enkeltinvesteringer utover dette, sier Indigo-toppsjef Per Kristian Spone.

Det er i dag parkeringsgründer Snorre Bentsens selskap Indigo Invest som står som eier av Frogner-eiendommen.
Det er i dag parkeringsgründer Snorre Bentsens selskap Indigo Invest som står som eier av Frogner-eiendommen. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Spone er både styreleder i dette selskapet og i utbyggingsselskapet Haxthausen Miljøtun as, som jobber med omfattende planer for eiendommen. Selskapet vil bygge lavblokker på eiendommen. Da to arkitekter presenterte planene for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, var det en annen som møtte for utbyggerne: den avskiltede megleren Bjørn Sellæg, dømt for skattesvindel og økonomisk utroskap.

Det er også han som i dag bor i den herskapelige villaen.

Forfulgt av krav på 125 millioner

Sellæg ble kjent for sitt høye private forbruk før han mistet retten til å være aksje- og derivatmegler for alltid i 2013. Siden har han hatt skyhøye krav rettet mot seg. I 2014 ble han slått personlig konkurs, med krav på 125 millioner fra 21 kreditorer.

Sellæg og hans forsvarer John Christian Elden arbeider nå for gjenopptagelse av saken.

– Saken ligger i gjenopptagelseskommisjonen. Med det materialet som finnes i dag, vil det være overraskende om han ikke blir frifunnet til slutt, opplyser Elden.

Det var selskapet Spade and Archer som overtok Krusesgate 9 fra Selvaag-familien, og som solgte videre til Bentsen. Dette selskapet er heleid av Sellægs søster, mens Bjørn Sellæg er styreleder. Han benekter å ha eierinteresser i prosjektene, som trolig kan utløse verdier på flere hundre millioner kroner.

Langs skrenten på Frogner-eiendommen planlegges det bygging av boligblokker.
Langs skrenten på Frogner-eiendommen planlegges det bygging av boligblokker. (Foto: Per Thrana)

– Jeg er styreleder i Spade and Archer as, eid av min søster. Jeg har ingen eierinteresser eller rettigheter til aksjer eller andel av overskudd. Selskapet er langsiktig, har aldri betalt utbytte, og jeg har ikke mottatt lønn eller styregodtgjørelse, skriver Sellæg i en epost til DN.

Bor på eiendommen

Sellæg leide den omstridte sveitservillaen for 75.000 kroner i måneden, men måtte flytte ut da han gikk konkurs. Nå har han altså flyttet tilbake. Idet DN møter ham i hagen utenfor sveitservillaen, er han lite interessert i å fortelle hvem som lar ham og familien bo i villaen.

– Vi har vært heldige først å få låne bolig i Bygdøy allé, og siden i fjor sommer inntil videre å bo i et hus i Kruses gate som har stått tomt i mange år. Så bosituasjon er fortsatt sporadisk, dessverre, for som de fleste skulle jeg heller ønsket å ha en langsiktig trygg ramme rundt familien, sier Sellæg i eposten.

Skal bidra til sykkelveier

Ifølge Sellæg har selskapet Spade and Archer, som formelt sett er eid av søsteren, rettet seg inn mot bærekraftige investeringer i samarbeid med andre.

– Vi tenkte tidlig på mobilitetshus som katalysator for elektrifisering av bilparken i indre by. Samt for å hjelpe til med å nå kommunale mål om nye sykkelveier. Grønnere Oslo as ble derfor etablert i 2014, opplyser Sellæg.

Spade and Archer er tredje største eier av Grønnere Oslo med 17 prosent, mens Edvin Austbø eier 35 prosent og Bentsens Indigo 33 prosent.

– Kruses gate 9 var den eneste tomten vi kjente til hvor et underjordisk mobilitetshus naturlig kunne etableres. Spade and Archer lånte derfor i 2015 penger av aksjonærer i Grønnere Oslo for å betale en kjøpsopsjon man tidligere på året hadde fremforhandlet. Opsjonen ble senere, uten gevinst, overdratt aksjonærene som hadde lånt ut pengene. Senhøsten 2016 kjøpte disse Kruses gate 9 as av Selvaaggruppen, skriver Sellæg i en epost.

Han sier at han ikke har noen aktiv rolle i Grønnere Oslo. Ei heller i prosjektselskapet Haxthausen Miljøtun sitter han i styret, er ansatt eller har fullmakter på vegne av selskapet, får DN opplyst.

Falt i pris

Allerede i 2009 forsøkte Selvaag-familien å selge eiendommen i Krusesgate for 40 millioner kroner, men det skulle ta flere år før den til slutt ble solgt for 34 millioner.

Jernvimpelen inngravert med Selvaag-navnet henger fortsatt over mønet, men Olav Hindahl Selvaag opplyser at familien ikke lenger har interesser i prosjektene på eiendommen.

Kort tid før salget inngikk Selvaag-brødrene en avtale med byantikvar Janne Wilberg om at det ikke skal etableres nybygg i hagen.

– Jeg har ikke særlig å tilføye om dette. Vi undertegnet et servitutt på den tiden vi brukte store ressurser på å pusse opp eiendommen og sette den i stand. På dette tidspunktet var eiendommen i Selvaag-familiens eierskap. Hva som har skjedd i tiden etterpå, er hverken relevant eller riktig av meg å kommentere, sier Olav Hindahl Selvaag, som opplyser at han ikke har en nær relasjon til Sellæg som i en årrekke leide villaen.

DN Presiserer

DN skrev 11./12. april at den avskiltede megleren Bjørn Sellæg var med på laget i planene om å «bygge boligblokker og 600 underjordiske garasjeplasser» på en prakteiendom på Frogner i Oslo.

DN presiserer at Sellæg ikke har noen aktiv rolle i Grønnere Oslo, selskapet bak planene om det underjordiske anlegget.

Grønnere Oslo presiserer at anlegget er et mobilitetshus, ikke garasjeplasser.(Vilkår)

Slik ble denne skulpturen symbolet på Oslo Børs
03:10
Publisert: