Tomten ved sagnomsuste Dr. Holms har en klausul om at det maksimalt kan bygges to hytter. Likevel vil hotelleierne Knut Herman Gjøvaag (55) og Erling Falch Monsen (75) med familier bygge 24 suiter pluss ni fritidsleiligheter.

Klausulen, som kalles en servitutt, er fra 1939 da de daværende hotelleierne solgte ut en rekke hyttetomter i området. Siden har Dr. Holms-eierne kjøpt tilbake tomten og vil slette heftelsen, som altså er kjernen i striden mellom naboene som eier hytter i nærheten av hotellet og Dr. Holms-eierne.

«Det kjøpte areal kan kun benyttes som hyttetomter og der kan bare opprettes inntil 2 – to – hytter med nødvendige uthus. Kjøperen har rett til å dele tomten i 2 parseller. Hus som bygges på tomten kan således ikke benyttes til hotellvirksomhet, pensjonat, kafé eller lignende. Heller ikke må tomten benyttes til revegård», står det i servitutten.

Kan slette?

Dr. Holms-eierne mener de har rett til å slette servitutten fordi det var hotellets daværende eiere som opprinnelig påførte den på skjøtet til tomtekjøperen. Det er hytteeierne i området dypt uenige i.

– Vi mener det er åpenbart at servitutten fortsatt gjelder og setter en stopper for utbyggingsprosjektet, sier hytteeier Lars Erik Nielsen.

Han er en av de åtte som har gått til sak for å få rettens medhold i at utbyggingen er i strid med servitutten. Han skal holde partsinnlegg når saken over tre dager skal behandles i Nesbyen av Buskerud tingrett til uken.

Hytteeier Lars Erik Nielsen, her fotografert i vinter foran Dr. Holms på Geilo, skal holde partsinnlegg når striden mellom hytteeierne og hotelleierne skal behandles i retten til uken.
Hytteeier Lars Erik Nielsen, her fotografert i vinter foran Dr. Holms på Geilo, skal holde partsinnlegg når striden mellom hytteeierne og hotelleierne skal behandles i retten til uken. (Foto: Javad Parsa)

De øvrige saksøkerne er Nina Kristine Rønneberg Nielsen, Stein Georg Evensen, Elisabeth Astrup, Petter Didrik Herlofsen, Ada Merethe Stokstad Kjeseth, Ole Christian Styri og Frithjof Leegaard.

I tillegg til de åtte bak søksmålet, har et tosifret antall naboer i brev til kommunen protestert mot utbyggingen, blant andre reklamebyrågründer Nils Petter Nordskar og skipsreder Johan Oddvar Odfjell, sønn av Abraham Odfjell. Canica, selskapet til Stein Erik Hagen og hans barn, som eier leilighet i sameiet Montebello ved Dr. Holms, mener også utbyggingen blir altfor massiv og ruvende. Canica peker på servitutten og skriver at det «ville passe mye bedre med to hytter på en slik tomt».

Over 100 millioner

Daglig leder Håvard Fjæreide i Dr. Holms-eiernes utbyggingsselskap Timrehaugveien 2 as mener formålet med den gamle servitutten opprinnelig var å beskytte hotellet mot konkurranse og at den dermed ikke er en såkalt strøksservitutt.

– A/S Norsk Hotelcompagnie ble avviklet for nærmere 40 år siden, og i dag er det vi som nåværende eiere av hotellet og den aktuelle tomten som da kan kreve servitutten slettet, skrev han i en epost da DN omtalte konflikten tidligere i vinter. Han la til at han mener utbyggingsprosjektet er godt tilpasset området.

Planen er at ni leiligheter, som utgjør nær 80 prosent av utbyggingsarealet, skal selges mens suitene skal leies ut. Den erfarne eiendomsmegleren Christian Haatuft på Geilo har antydet en kvadratmeterpris på rundt 90.000 kroner for høykvalitetsleiligheter i dette området. Det indikerer en samlet salgsinntekt for leilighetene på godt over 100 millioner kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.