Etter et kraftig fall i fjor, har boligprisene igjen begynt å stige i hovedstaden.

– Norge totalt har en moderat prisutvikling, og virker å være i god balanse. Jeg er mer urolig for Oslo-markedet, det ligner mer på en jojo, sier Grethe W. Meier, administrerende i Privatmegleren.

Hun er også styreleder i Eiendom Norge, og var til stede da Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, la frem statistikken for mars måned.

I Oslo økte boligprisene med 1,7 prosent i mars, sesongjustert.

– Jeg skulle gjerne sett at Oslo hadde litt lavere prisstigning enn den har nå, sier Meier.

Ifølge samfunnsøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret er veksten sterkere enn vanlig.

– Det vitner om sterkere trykk enn det som er vanlig for denne måneden, sier Macic.

Urolig for svingningene

Meier er særlig opptatt av ett trekk ved markedet i Oslo.

– Vi ser særlig ett faremoment, og det er prisutviklingen på små leiligheter. De begynner å gå mer nå, og vi ser ofte at de andre boligtypene følger etter. Jeg tror vi kommer til å se noe større prisstigning nå enn det vi hadde forventet, sier Meier.

Både Obos og NBBL har denne uken meldt om at prisene har økt hittil i år.

Store svingninger

Utviklingen med kraftig fall etterfulgt av snarlig vekst gjør Meier litt urolig.

– Et boligmarked skal helst ikke svinge for mye opp og ned. Det skaper mindre forutsigbarhet, både for kjøpere og selgere, sier Meier.

Likevel er hun redd for at det er akkurat slik det blir fremover.

– Vi må være forberedt på kraftigere svingninger i Oslo-markedet, sier Meier.

Prisene på små leilighetene falt mer enn markedet som helhet under boligprisfallet i fjor.

De minste leilighetene falt 15,3 prosent fra topp til bunn, mens Oslo som helhet falt 12,6 prosent.

Ned fra gjerdet

Meier tror prisoppgangen hittil i år er en reaksjon på det kraftige prisfallet som kom i fjor.

– Jeg tror boliglånsforskriften bidro til at mange ble sittende på gjerdet i høst, og nå er mange av dem tilbake i markedet. Da setter psykologien inn, ved at økt aktivitet trekker flere med seg. Vi ser også at investorene er kommet på banen igjen, sier Meier.

Macic i Prognosesenteret venter at den positive utviklingen vil fortsette til sommeren, men at det vil kunne snu igjen etter sommeren når renteøkningen kommer og boligtilbudet øker.

– Vi ser i vår egen spørreundersøkelse fra mars at andelen som venter høyere boligpriser neste 12 måneder har økt betydelig, men samtidig ser vi i historikken at dette er indikator som ofte endrer seg etter at boligprisene snur og ikke før. Dermed tror vi fortsatt at bedringen i boligmarkedet fortsetter på kort sikt, men at markedet kan gå i dvale fra siste halvår 2018 og frem til 2020, sier Macic.(Vilkår)

– Så lenge jeg kan greie å bo her, skal jeg ikke selge
Berit Hallan takket nei til 40 millioner kroner for barndomshjemmet på Røa i Oslo. Hun vil heller bli boende med hunden Maimiti.
01:59
Publisert: