– Jeg tror det kommer flere boliger ut i leiemarkedet fremover, både som følge av økt usikkerhet, prisnedgang og økt leveringstakt av nye boliger. Jeg tenker at det er et ganske stort utleiemarked som er veldig lite digitalisert, sier investor Grunde Eriksen.

Gjennom plattformen forvalter og administrerer store og små boligutleiere selv alle aspekter av sine leieforhold.

Nå har et knippe investorer gått inn med fem millioner kroner i selskapet.

Eriksen, med bakgrunn fra Arctic Securites, har gjennom sitt investeringsselskap Altitude Capital skutt inn 2,2 millioner. Ivar Kroghrud og Ståle Løvbukten fra Questback og Admincontrol er også med på laget.

– I dette markedet er det noen spillere på toppen som har fryktelig god inntjening. Men for den jevne mannen i gaten er det ingen rimelige tjenester som gir noen støtte. Husleie.no har potensial til å forenkle og profesjonalisere markedet for både utleier og leietager, og skape nye tjenester, sier Eriksen.

Automatiserer alle prosessene

– Tiden da utleiere synes det akseptabelt å gi fra seg 8–12 prosent av husleien til administrasjon og forvaltning er forbi. Vi automatiserer alle prosessene som kan automatiseres. Det gjør at vi kan ha en langt lavere pris på tjenestene enn de aktørene som har vært i utleiemarkedet en stund, sier daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

Selskapet tar en fastpris for sine tjenester, prisingen er oppdelt så man betaler for tjenesten man bruker. Prisene er uavhengige av leien.

Han påpeker at oppfølging av dårligere betalere og i siste instans arbeid med å få leietagere kastet ut, er arbeidskrevende.

– Vi har hentet inn fem millioner kroner nå, og det skal hentes inn mer kapital for å øke hastigheten i kommersialiseringsprosessen. Det er ser ut som det kommer til å gå veldig greit, for vi får flere tilbud enn vi har spurt om, sier Olsen.

Investor Grunde Eriksen sier det snart kan bli aktuelt å hente inn ytterligere syv millioner kroner.

– Det er ikke endelig besluttet, men det bør holde til å nå cash break-even. Så får vi se på interessen fra aksjonærer og andre investorer om det er rom for overtegning, sier Eriksen.

Hans selskap Altitude Capital har investert i en tidligfase i 10–15 selskaper, opplyser han.

– Det krever litt oppfølging underveis, og gjør at du får mange posisjoner i porteføljen. Men hvis to-tre av de 15 selskapene blir diamanter om fem år – og jeg har hatt muligheten til å følge opp med mer penger underveis – tror jeg det kan bli veldig spennende, sier han.

Tror prisene skal litt ned

Eriksen har ikke investert i boligmarkedet tidligere. Han er usikker på om dette er tiden for å kjøpe for å leie ut.

– Det kommer mye nybygg ut i markedet i 2018 og 2019. Jeg tror ikke på noe krasj, men tror prisene skal litt ned, sier Eriksen.

Han tror heller ikke boligprisstatistikkene reflekterer markedet.

– Årsaken er at det er de beste objektene som blir omsatt. Dermed tar det tid før statistikken viser prisfallet som har vært. Dessuten er det mange som ikke får ikke solgt og heller leier ut, så derfor tror jeg utleiemarkedet vil ha vekst fremover.

– Dette har uansett lite påvirkning på Husleie.no som investeringscase. Det er over 500.000 utleieobjekter i Norge. Får vi ti prosent av alle utleieboliger i Norge, er det en kanonkule av dimensjoner, sier Eriksen.

Ifølge Olsen har selskapet nå 1500 leieforhold til forvaltning, 1000 har tilkommet siden februar. I august fikk selskapet over 3.000 nye brukere som benytter andre tjenester som blant kontrakter, depositumsgaranti og forsikring. Ifølge Olsen vokser alle nøkkeltall med rundt 25–30 prosent per måned.(Vilkår)