Hytteutbyggingen i strandsonen på Hankø i Fredrikstad har skapt svært store protester. I 12 år har ressurssterke naboer, med blant andre filmregissør Harald Zwart i spissen, kjempet ned nebb og klør mot det de mener vil lede til en privatisering av strandsonen.

I fjor høst fikk Hankø Utvikling endelig klarsignal for å bygge hyttene, men punktum i saken var ennå ikke satt.

Utbyggeren saksøkte staten fordi de ville ha erstatning for at prosessen trakk ut i tid.

Vant på begge punkter

I november barket Hankø Utvikling sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo tingrett.

Tirsdag denne uken ble dommen avsagt i tingretten, og der vant utbygger Hankø Utvikling frem på alle punkter. Tingretten slår fast at staten er pliktig til å betale både saksomkostninger og erstatning.

Saksomkostningene er på 423.000 kroner, og i tillegg skriver tingretten i sin domsslutning:

«Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet er erstatningspliktig for det økonomiske tap Hankø Utvikling as har lidd ved at deres byggeprosjekt i Husebukta ble forsinket som følge av Fylkesmannens ugyldige vedtak av 13. februar 2017.»

Hvor store tap staten må dekke, er uavklart. Søksmålet var kun ment å avklare hvorvidt staten hadde erstatningsplikt.

Utbyggerne mente departementet måtte kjennes erstatningspliktig for den forsinkelsen som fulgte av at Fylkesmannen i februar 2017 nektet å gi igangsettingstillatelse. Fem måneder senere snudde Fylkesmannen og omgjorde vedtaket sitt.

«Tapet kunne blitt mye større»

Rasmus Os, som representerer Hankø Utvikling, forklarer at etter at alle sider ved byggeprosjektet ble endelig avklart, så har de først og fremst vært opptatt av bygging og realisering av turistanlegget.

– Likevel er vi selvsagt godt fornøyde med den oppreisningen dommen gir oss. Statsforvaltningen, og da særlig departementet, har begått flere overtramp mot oss i denne lange saken, og det er på sin plass at vi får erstatning for vårt tap ved det siste uriktige vedtaket. Tapet har vi ikke beregnet endelig ennå, sier Os, og legger til:

– Staten skal imidlertid være fornøyd med at vi har hatt vilje og muskler til å stå løpet ut. Tapet hadde blitt veldig mye større dersom den ulovlige byggestansen hadde veltet hele prosjektet.

Henning Harborg i advokatfirmaet Thommessen har representert utbygger som advokat i Oslo tingrett, og han mener dommen er imponerende grundig og klar.

– Tingretten er tydelig på at departementets lovforståelse var uforsvarlig, og at risikoen for det ikke kan veltes over på Hankø Utvikling. Resultatet er etter vår oppfatning riktig, og vi håper og tror at ansvarsspørsmålet er endelig avgjort ved dette, sier Harborg.

Det har ikke lykkes DN å få en kommentar fra Regjeringsadvokaten, som førte saken for staten.

I statens sluttinnlegg het det blant annet at:

«Saksøker tok en risiko ved å basere prosjektet på seksjonering til tross for seksjoneringsforbudet som var tatt inn i reguleringsplanen».

Det var i utgangspunktet ikke tillatt å seksjonere bebyggelsen, men Hankø Utvikling søkte dispensasjon fra forbudet – og fikk etter en juridisk maraton tillatelse. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette skal du aldri gjøre med en god kniv
Karbonstål eller rustfritt? Hva med en slipestein til 16.000 kroner? Gasellebedriften Skarpekniver og vinneren av World Sushi Cup, Vladimir Pak, gir deg gode råd for kjøp og bruk av skikkelige kjøkkenkniver.
02:34
Publisert: