I slutten av mars ble styreleder i interiørkonsernet Princess-gruppen Hanne Madsen (50) tilkjent erstatning i Agder lagmannsrett etter at det ble bygget en ulovlig tennisbane på Madsens eiendom i strandsonen utenfor Grimstad.

Madsen saksøkte byggmester Tor Øystein Osa Michalsen (42) og selskapet Hemato Eiendom for å få tilbake den drøye millionen tennisbanen kostet å anlegge. Madsen vant frem i lagmannsretten og ble tilkjent erstatning etter at hun anket dommen fra tingretten.

Hemato Eiendom svarte med å selv anke dommen fra lagmannsretten. Denne har Høyesterett nå forkastet. Dommen er dermed rettskraftig og Madsen vil motta en erstatning på 1.090.000 kroner.

Erstatningen er for tapene Madsen ble påført som følge av at tennisbanen var ulovlig anlagt og den måtte fjernes etter krav fra kommunen.

Mente hun ble forledet

Det var i fjor sommer det ble satt endelig punktum i straffesaken mellom de to partene. Høyesterett dømte begge til 45 dagers ubetinget fengsel og skjerpet dermed straffen for begge sammenlignet med dommen fra lagmannsretten. «Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffutmålingen», skrev Høyesterett i dommen.

Parallelt med straffesaken krevde altså Madsen erstatning for tennisbanen. Hun har hele veien ment at hun ble forledet av byggmesteren til å tro det ikke var nødvendig med tillatelse fra kommunen for å kunne bygge tennisbanen.

Lagmannsrettens flertall, riktignok under tvil, skrev i sin dom at Hemato Eiendom ikke oppfylte sin plikt som tjenesteyter etter håndverkertjenesteloven til å ivareta Madsens interesser med tilstrekkelig omsorg.

– Hemato oppfylte heller ikke plikten til å fraråde Madsen å anlegge tennisbanen uten at det var søkt om nødvendige offentlige tillatelser. Hemato måtte av den grunn anta at tjenesten ikke ville bli til rimelig nytte for Madsen, skrev dommerflertallet i lagmannsretten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.