Barn er blitt født og vokst opp til tenåringer siden selskapet Hankø Utvikling første gang lanserte planene om å bygge 40 hytter i strandsonen rundt Hankø Fjordhotell. Planen var å bruke hyttene til utleie i samarbeid med hotellet.

I over 12 år har en rekke naboer, med filmregissør Harald Zwart i spissen, protestert kraftig mot det de mener vil lede til en privatisering av strandsonen.

Mange runder i retten

Gjennom en rekke rettslige prosesser har utbygger, motstandere og kommunen stått steilt mot hverandre. Forskjellige deler av striden er avgjort av blant annet domstolene og departementet.

Endelig punktum

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt et endelig punktum for striden.

I et helt ferskt vedtak, stedfester ekspedisjonssjef Jarle Jensen i departementet kommunens vedtak om « igangsettingstillatelse for oppføring av seks bygningsenheter i Husebukta».

Og legger i siste setningen i vedtaket til:

« Klagen fra naboer tas dermed ikke til følge.»

Vil fortsette byggingen

Rasmus Os i Hankø Utvikling sier vedtaket er en fullstendig seier for det selskapet har hevdet hele veien:

– Seksjoneringsforbudet er ugyldig, og denne ugyldigheten har ingen betydning for vår bygging for øvrig, sier Os i en kommentar. Os sier at «all støy» fra hyttenabo Harald Zwart og hans advokat Rasmus Asbjørnsen om seksjonering derfor har vært grunnløs.

– Vi er glade for å kunne legge byggesaken bak oss, og byggingen av vårt spektakulære turistanlegg på Hankø kan nå fortsette, sier Os.

Anser ikke slaget som tapt

Advokat Rasmus Asbjørnsen i Advokatfirmaet Haavind har ført sakene for utbyggingsmotstanderne. Han anser ikke saken som endelig ferdig.

– Det er den ikke. Saken kan tas videre til domstolene. Vi er ikke enige i departementets vedtak, som i realiteten er en reguleringsendring av utbyggingen. Saken reiser et viktig prinsipielt spørsmål, sier Asbjørnsen.

Han sier det ikke er tatt en endelig beslutning om å gå videre med saken til domstolene. (Vilkår)

Nå kommer hi-fi-merkene etter Apple
Helt trådløse ørepropper ble gjort kjent gjennom Apple Airpods. Nå kommer flere store navn innen hi-fi etter.
00:45
Publisert: