Advokatforeningens irettesettelse av advokat Rasmus Asbjørnsen i advokatfirmaet Haavind er den nyeste runden i den 12 år lange konflikten mellom utbygger og hyttenaboer på idylliske Hankø.

– Jeg er uenig i avgjørelsen. Nemnden har hverken drøftet saken eller gjengitt anførslene, sier advokat Rasmus Asbjørnsen til DN.

Han representerer en rekke hyttenaboer, inkludert filmregissør Harald Zwart, som har protestert en utbygging av 40 utleiehytter i tilknytning til tradisjonsrike Hankø fjordhotell som de mener vil føre til privatisering av strandsonen. Saken har gått i skytteltrafikk mellom forvaltningsorganer og domstolene, med temperaturer langt over en gjennomsnittlig sommerdag i Oslofjorden.

Advokaten ble selv en del av saken i februar i år, etter et brev til Fredrikstad kommune. I brevet gjorde advokaten oppmerksom på at den enkelte tjenestemann personlig kunne bli avkrevd erstatning hvis utbygger fikk dispensasjon fra plan- og bygningsloven til hytteprosjektet.

Da reagerte kommune og innbygger, og klaget advokaten inn for advokatforeningens disiplinærutvalg, hvor begge sakene ble avvist i til dels krasse ordelag: «Slik klagen fremstår for øvrig for disiplinærutvalget, synes rådmannen – eventuelt også hans ansatte – å ha et forhold til den aktuelle forvaltningssaken og dens parter, som forvaltningsmessig er egnet til en viss ettertanke».

Nå har utbygger likevel fått siste stikk etter å ha klaget sommerens avgjørelse inn for klageorganet disiplinærnemnda. Advokat Asbjørnsen «truer kommunens saksbehandlere med personlig ansvar» og «går langt utover det som måtte fremstå som nødvendig for å ivareta klientens interesser på en saklig og korrekt måte», skriver disiplinærnemnda.

Advokat Asbjørnsen ønsker ikke å kommentere hvorvidt avgjørelsen fra disiplinærnemnda vil bli tatt inn for domstolene. (Vilkår)

Den nybygde garasjen rommer knapt bilen
Tore Johansen og de andre beboerne ble lovet større garasjer enn det som ble bygget. Nå får de knapt plass til bilen og saken har endt i retten.
01:30
Publisert: