Patrik Hall har bestemt seg for å gå av som toppsjef for Ivar Tollefsens eiendomsselskap Heimstaden, etter mer enn 20 år i stillingen.

Han blir erstattet av Helge Krogsbøl fra 1. januar 2023. Hall går da over i en rolle som seniorrådgiver og medlem av selskapets investeringskomité, fremgår det av en børsmelding.

– Patrik har vært en nøkkelfaktor til Heimstadens reise fra et lite Malmö-basert selskap til å bli en pan-Europeisk gigant. At han nå snart overlater toppjobben til Helge gir ham muligheten til å bruke tiden på investorer og investeringer, der Patriks ekspertise vil være viktig, sier Heimstadens styreleder Ivar Tollefsen i meldingen.

Krogsbøl er i dag stedfortredende konsernsjef og driftsdirektør i Heimstaden, og kom til selskapet i 2018. Han hadde da hatt flere lederstillinger i blant annet Pandox og First Hotels.

Helge Krogsbøl tar over som sjef for Heimstaden.
Helge Krogsbøl tar over som sjef for Heimstaden. (Foto: Gorm Kallestad/NTB)

Økte leieinntektene

Rett før meldingen om sjefsbyttet kom Heimstaden også med tall for tredje kvartal.

Eiendomsselskapet fikk leieinntekter på 3,2 milliarder svenske kroner i perioden, opp fra 2,3 milliarder svenske kroner i samme kvartal i fjor.

Dette var altså de siste kvartalstallene som Patrik Hall legger frem som konsernsjef for Heimstaden.

– Jeg er sikker på at Helge vil gjøre en fremragende jobb som ny leder for selskapet, og jeg ser frem til å komme inn i min nye rolle, sier den avtroppende toppsjefen Hall.

Patrik Hall går ut av rollen som konsernsjef på nyåret.
Patrik Hall går ut av rollen som konsernsjef på nyåret. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Krogsbøl gleder seg også til å ta over toppjobben.

– Jeg ser frem til å jobbe tett med Patrik i våre nye roller, og jeg gleder meg til å ta over som konsernsjef, sier han.

Styreleder Tollefsen uttrykker videre stor tillit til Krogsbøl.

– Helge har imponert oss som driftsdirektør og er den perfekte personen til å ta over etter Patrik, sier Tollefsen.

Kraftig resultatnedgang

Heimstadens tredjekvartalstall viser altså en markant oppgang i leieinntektene fra i fjor, men samtidig en kraftig resultatnedgang nærmere bunnlinjen.

I rapporten går det frem et tap på driften på nesten 2,8 milliarder svenske kroner, mot et driftsoverskudd på rett over syv milliarder svenske kroner i tredje kvartal i fjor.

Resultatet før skatt endte i kvartalet på minus 5,7 milliarder svenske kroner, mot et overskudd før skatt på 6,4 milliarder svenske kroner i fjor. Særlig er det en verdijustering av selskapets investeringseiendommer som tynger resultatet med nær 6,4 milliarder i minus, i tillegg til svake valutakurser.

Ifølge Heimstadens direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Christian Dreyer, er likevel etterspørselen etter leiebolig sterk i alle markedene til Heimstaden, og ledigheten i porteføljen rekordlav.

– Dette vil ytterligere skjerpes nå som produksjonen av nye boliger nesten stopper opp. De første små tegnene til resesjon har foreløpig liten effekt på leietagers betalingsevne, selv i markeder med 10–15 prosent inflasjon, håndterer de fleste leietagere sin husleie på en god måte, sier Dreyer.

Han peker på et lavt leienivå i mange av markedene på grunn av nasjonale leiereguleringer, som en viktig årsak til det.

– Og selv en relativt stor økning, gjør at det fortsatt er håndterbart for våre kunder. Faktisk er det i disse dager lettere å være leietager enn å eie sin egen bolig med boliggjeld – her er det mange som opplever en dobling i bokostnadene som følge av store renteøkninger.

Har fortsatt råd til husleien

Ifølge Dreyer tar Heimstaden raskt grep dersom noen av leietagerne får vanskeligheter med en inflasjonsjustert husleie. Han peker på at dersom det skulle bli virkelig ille i Europa, med høy arbeidsledighet og kraftig svekket kjøpekraft, vil vanskeligstilte som regel få støtte av myndighetene til mat og bolig.

– All den tid vi leier ut vanlige boliger til vanlige mennesker, forventer vi derfor ikke særlig økt ledighet eller redusert leieutvikling.

Ifølge Dreyer påvirker heller ikke de høye energiprisene Heimstaden i særlig grad.

– Dette har mindre betydning for oss siden leietagerne stort sett betaler for egen oppvarming, sier Dreyer.

Danske Bank-analytiker Louis Landeman tror heller ikke en potensiell resesjon i Europa vil påvirke folks evne til å betale husleien, men trekker frem at rentekostnadene generelt kan påvirke utsiktene for Heimstaden videre.

– Rentesituasjonen kan også påvirke avkastningskravene, og eiendomsverdier vil generelt falle, sier han.

– Det er en utfordrende situasjon for hele eiendomsmarkedet, rett og slett fordi det er dyrere å få finansiert lån.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.