Kommunen mener utbygger sprengte og rev Holmenkollen-villa uten lov

Oslo kommune varslet bot på 200.000 kroner dersom byggingen av huset i Holmenkollen ikke stanset umiddelbart: – Det mest alvorlige er at det er gjort arbeider uten søknad og tillatelse.

Publisert: Oppdatert:

Da kommunens folk i august kom på kontroll underveis i byggingen i Holmenkollveien, konstaterte de at det gamle huset på tomten var revet i sin helhet, og at det var sprengt ut «store masser av fjell» kloss inntil Holmenkollveien, i strid med tillatelser kommunen hadde gitt. Huseier sier grunnmuren ble revet fordi det ble oppdaget fukt.
Da kommunens folk i august kom på kontroll underveis i byggingen i Holmenkollveien, konstaterte de at det gamle huset på tomten var revet i sin helhet, og at det var sprengt ut «store masser av fjell» kloss inntil Holmenkollveien, i strid med tillatelser kommunen hadde gitt. Huseier sier grunnmuren ble revet fordi det ble oppdaget fukt. (Foto: Mikaela Berg)