Det lille vingeløse insektet skjeggkre har i flere år skapt hodebry for selgere og kjøpere av nyere boliger. Gjennom en årrekke har kjøpere blitt tilkjent prisavslag i retten, men de siste årene har dette endret seg. Mye som følge av at det nå finnes måter å bekjempe skjeggkrebestanden på og at skjeggkre er blitt stadig vanligere. Likevel fikk et ektepar som i 2018 kjøpte en halvdel av en tomannsbolig utenfor Trondheim prisavslag da saken gikk for lagmannsretten.

Nå har imidlertid selgeren vunnet frem i Høyesterett etter at landets øverste domstol kom til at skadedyrfirmaet hadde utbedret mangelen ved boligen og at det derfor ikke var noen mangel ved tomannsboligen.

Vant i to instanser

Da skjeggkrekolonien ble oppdaget krevde ekteparet krevde å få hevet kjøpet, alternativt ville de ha et prisavslag på 20 prosent av salgsprisen for boligen, noe som utgjorde nærmere én million kroner. Tingretten mente ekteparet ikke hadde krav på å få hevet kjøpet, men tilkjente dem drøyt 300.000 kroner i prisavslag som følge av skjeggkreforekomsten.

Det ekle synet i bestikkskuffen har fått andre til å kontakte forsikringsselskapet. Denne familien fikk en enda bedre idé
Det må da finnes en supereffektiv felle for skjeggkre? Ikke det nei? Da finner vi opp en.
02:58
Publisert:

Da lagmannsretten behandlet saken, kom den til at ekteparet hadde krav på prisavslag, men reduserte dette til 200.000 kroner. Retten mente selger måtte kompensere kjøperne fordi det tok nesten 15 måneder fra overtagelse til det siste skjeggkreet ble observert. Dessuten mente lagmannsretten at det fortsatt er en risiko for at skjeggkrebestanden ikke er fullstendig utryddet og at dette kan ha en prisdempende effekt på boligens verdi.

Ingen lyte

Dette er ikke Høyesterett enig i. Høyesterett mener det må legges til grunn, ut fra skadedyrfirmaets rapporter og de metoder som er brukt, at boligen er blitt fri for skjeggkre. Dermed er det ikke «godtgjort» noe verdifall som følge av risikoen for at bestanden tar seg opp igjen, heter det i dommen. I dommen gjøres det et poeng av at skjeggkre har fått en stor utbredelse og at fagpersoner antar at rundt 40–50 prosent av alle boliger i Norge vil ha skjeggkre i løpet av fire til fem år. Derfor mener de fem dommerne at risikoen for at det igjen skal komme skjeggkre i boligen, ikke er å regne som en mangel i lovens forstand. Dessuten er mangelen utbedret.

Selgerne og deres forsikringsselskap var representert av advokat Arne Meidell, som har følgende kommentar:

– Dommen er som selgersiden har anført i lengre tid. Det er vel ikke noe annet å si.

Kjøperne hadde i tillegg anført at de også hadde rett på prisavslag fordi det tok rundt halvannet år å bli kvitt skjeggkreene. Heller ikke her fikk de medhold i Høyesterett. Høyesterett kom til at bekjempelsen av skjeggkreene hadde skjedd innen rimelig tid og uten urimelig ulempe for kjøperne, slik avhendingsloven krever.

– De skuffet over utfallet. Samtidig er de tilfreds med at prosessen er over. Det har vært en lang prosess og en stor belastning, sier advokat Johan Ivar Ansnes, som representerte kjøperne.

Høyesterett skriver at dommen klargjør betydningen av at solgte boliger tidligere har hatt skjeggkre og hvorvidt kjøpere kan få prisavslag for midlertidige bruksulemper knyttet til retting av disse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.