I Askøy kommune ble en enebolig solgt «som den er» for 3,6 millioner kroner og overtatt i august 2015.

I prospektet gikk det frem at husets terrasse hadde sol frem til rundt klokken åtte på kvelden om sommeren. I underkant av ett år etter overtagelsen, begynte derimot eieren å bli usikker på om solforholdene på terrassen var slik de ble beskrevet i prospektet.

Etter nærmere undersøkelser, blant annet ved å bruke en sol-app, ble det avdekket at solen var borte fra terrassen allerede klokken 17.30 på sommeren, altså to og en halv time tidligere enn det som ble forespeilet.

«Ettermiddagssol mer verdsatt enn kveldssol»

På bakgrunn av dette reklamerte huseieren over solforholdene til forsikringsselskapet Protector Forsikring 22. september 2016, der ble det krevd et prisavslag på 100.000 kroner. Kjøperen trekker frem at solforholdene ble brukt som en salgsfremmende opplysning. Huseieren henviser også til en udatert verdivurdering som sier at «eiendommen med sol til klokken 20.00 trolig ville bli taksert fra 50.000 kroner til 100.000 kroner mer enn den andre eiendommen».

Forsikringsselskapet mener at huseieren reklamerte for sent. Det viser til at sommersolverv var 21. juni og at huseieren allerede da burde lagt merke til at solen gikk ned før klokken åtte på kvelden. Det tviler også på om det faktisk kun var sol frem til klokken 17.30 på det lyseste.

Solen gikk ned bak fjellene på Askøy tidligere enn huskjøperen ble forespeilet i prospektet. Det ga 60.000 kroner i prisavslag. På bildet er Askøybroen.
Solen gikk ned bak fjellene på Askøy tidligere enn huskjøperen ble forespeilet i prospektet. Det ga 60.000 kroner i prisavslag. På bildet er Askøybroen. (Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix)

Det mener også at forholdet uansett ikke hadde virket inn på avtalen da verdiforskjellen kun utgjorde 1,3 prosent av kjøpesummen, at «solens naturlige egenskaper som en oppvarmende kilde uansett avtok utover kvelden» og «fordi det var på det rene at ettermiddagssol er mer verdsatt enn kveldssol».

«Fremtredende i markedsføringen»

Finansklagenemnda har gitt huseieren delvis medhold, og mener prisavslaget bør settes til 60.000 kroner.

«Etter vårt syn vil det først være på sommeren at det er vanlig å ta utearealene i bruk på kveldstid, og da kun når være tillater det. Ettersom boligen i tillegg befinner seg i en del av landet med mye nedbør og dårlig vær, er det videre ikke unaturlig at kjøper først i juli 2016 merket at solforholdene avviket og at det kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel, er sekretariatet av den oppfatning at reklamasjonen av 22.09.2016 var rettidig», heter det i avgjørelsen fra Finansklagenemnda.

Den har i avgjørelsen også lagt vekt på at solforholdene ble benyttet som relativt fremtredende i markedsføringen av eiendommen, blant annet gjennom at det i prosjektet er brukt flere bilder som er tatt direkte mot solen. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Sjelden kost
En rimelig og god bourgogne rouge er sjelden kost
01:06
Publisert: