Fra april i fjor til april i år ble det solgt 5284 fritidseiendommer i landets kystkommuner, ifølge tinglysningstall eiendomsinformasjonstjenesten Ambita har utarbeidet for DN. Det er to prosent flere enn forrige 12-månedersperiode.

Snittprisen på en sjøhytte går også noe opp og ligger nå på over 1,4 millioner kroner, men én ting står fast: 95 prosent av hyttene selges for under fem millioner kroner.