Striden om hytta til Cognite-toppsjef John Markus Lervik: Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon

Toppsjefen har kjempet mot riving av hytta i strandkanten på Lamøya i flere runder. Nå har Statsforvalteren i Agder omgjort Larvik kommunes vedtak om å gi dispensasjon etter den ulovlige byggingen, og hytta må sannsynligvis rives.

Publisert: Oppdatert:

Hytta på Lamøya fikk besøk av Larvik kommune i 2019, som konstaterte en rekke feil, blant annet at bruksarealet var langt større enn hva som var godkjent, samt plattinger, overbygget terrasse og terrengoppfyllinger.
Hytta på Lamøya fikk besøk av Larvik kommune i 2019, som konstaterte en rekke feil, blant annet at bruksarealet var langt større enn hva som var godkjent, samt plattinger, overbygget terrasse og terrengoppfyllinger. (Foto: Javad Parsa)