Norske boligpriser har økt kraftig de siste to tiårene, og prisene er høye i forhold til inntekt, også i internasjonal sammenligning, påpeker det internasjonale pengefondet IMF i en fersk rapport. 

Likevel – boligprisene er ikke hinsides all forklaring. 

– Modellen tyder på at norske boliger er moderat overpriset, skriver IMF. 

Forklarer 84 prosent av prisveksten

Ved hjelp av data fra 20 utviklede land har IMF nå undersøkt i hvilken grad den faktiske prisveksten over tid henger sammen med fundamentale faktorer.

IMF finner at den kraftige prisoppgangen i det norske boligmarkedet i perioden fra første kvartal 1990 til og med fjerde kvartal 2016 i stor grad kan forklares ved hjelp av fundamentale trekk.

– Basert på modellen finner vi at de gjennomsnittlige boligprisene i fjerde kvartal 2016 i snitt lå 16 prosent høyere enn likevektsprisen, skriver IMF. 

– Dette er blant det høyeste av de 20 OECD-landene vi har analysert, skriver IMF. 

Modellen forklarer rundt 86 prosent av prisveksten over tid, på tvers av de 20 landene. 

Pengefondet understreker at funnene må tolkes med varsomhet. 

En rekke faktorer bidrar til vekst

I modellen er det plottet inn en rekke faktorer. IMF har delt de grunnleggende driverne inn i tre grupper, og kan ved hjelp av en modell finne ut i hvilken grad disse fundamentale driverne kan forklare de reelle boligprisene. 


Gruppe 1, etterspørselssiden: 

– Det gunstige klimaet i økonomien og arbeidsmarkedet, kombinert med den solide finansielle situasjonen i husholdningene har økt etterspørselen i boligmarkedet, påpeker IMF i rapporten.

  • Inntektsveksten har vært robust. Årlig disponibel reallønn har økt med rundt 5,5 prosent i året i snitt de siste to tiårene. 
  • Arbeidsledigheten har vært lav
  • Rask oppbygging av velstand, økt finansiell styrke i husholdningene. 
  • Sterk befolkningsvekst, blant annet knyttet til økt innvandring.
  • Urbanisering, sterk tilflytting til i hovedsak Oslo. 
  • Renter. Boligrentene er blitt betydelig lavere siden 2000, og har ligget på lave nivåer de siste årene. 

Gruppe 2, tilbudssiden

  •  Utbudet av boliger spiller en stor rolle for prisutviklingen i Norge, ettersom tilbudet ikke har holdt tritt med etterspørselen, påpeker IMF. 

  • Gruppe 3, institusjonelle eller strukturelle faktorer
  •  Sjenerøse skatteregler for boligeiere og gjeldsfinansiering har i betydelig grad redusert kostnaden ved å eie bolig, noe som har bidratt til høye og økende boligpriser, skriver IMF i rapporten. 
  • Et underutviklet leiemarked har lagt ytterligere press på boligmarkedet, mener IMF.


Bør kunne stå imot eventuelle boligsjokk(Vilkår)

IMF understreker at boligmarkedet har stor innvirkning både på finansiell og makroøkonomisk stabilitet, og at det derfor er av stor betydning for beslutningstakere å følge med om boligprisvekst lar seg forklare av fundamentale trekk ved økonomien og samfunnet.

IMF har tidligere påpekt, og de gjør det igjen, at høye og overvurderte boligpriser skaper sårbarhet for norsk økonomi.

- På lengre sikt bør den makroøkonomiske og finansielle evnen til å tåle eventuelle sjokk fra boligmarkedet økes gjennom at skattereformer og strukturelle tiltak, skriver IMF i konklusjonen. 


Slik får du gode feriebilder: Fotografens tips til fotografering med mobilen
DNs fotograf Aleksander Nordahl gir deg sine beste tips for fotografering med mobilen.
04:22
Publisert: