Eiendomsinvestorene Johan Benad Ugland fra Grimstad og Jan Sigurd Otterlei fra Arendal samt det Oslo-baserte selskapet Vedal Investor kjøpte i 2015 opp eiendommene Fyrstikkalléen 1 og 3 på Helsfyr i Oslo.

Nå utvikles Fyrstikkalléen 1 til et nytt og moderne kontorkompleks, og ligger an til å bli solgt videre med en god gevinst for investorene, skriver Agderposten.

500 millioner i gevinst

Salgssummen er på 1,92 milliarder kroner, ifølge et internt investorprospekt avisen har fått tilgang til. Investerings- og utbyggingskostnadene er på mellom 1,4 og 1,5 milliarder kroner, som betyr at de samlet vil sitte igjen med en fortjeneste på rundt 500 millioner kroner.

Fra de to investorene sin side ble kjøpet i 2015 gjort gjennom selskapene J.B. Ugland Eiendomsutvikling as og Otterlei Group as, som igjen etablerte Fyrstikk Holding as med to datterselskaper.

Ugland eier 60 prosent, mens Otterlei og Vedal Investor eier 20 prosent hver. Det betyr at Ugland får 300 millioner kroner, mens de to andre får 100 millioner kroner hver ved et eventuelt salg.

Håper på sommerferie

Johan Martin Ugland er sjef for J.B. Ugland-konsernet og sønn av Johan Benad Ugland. Han bekrefter overfor Agderposten at en salgsprosess er i gang.

– Mye kan skje. Men vi håper prosessen går relativt fort, slik at vi kan få noe sommerferie, sier han og legger til at eierne er enige om å selge.

Men vi håper prosessen går relativt fort, slik at vi kan få noe sommerferie
Johan Martin Ugland, sjef for J.B. Ugland-konsernet

DN har vært i kontakt med Ugland tirsdag. Han hadde ikke anledning til å kommentere salget.

90 millioner i leieinntekter

Det er et nytt fellesskap av investorer som tar over eiendommen, skriver . Kjøpet gjøres gjennom en finansiell operasjon tilrettelagt av Arctic, der det henter inn 650 millioner kroner i egenkapital. Resten er obligasjonslån, og vil utgjøre 65 prosent av eiendomsverdien.

I løpet av utviklingsprosessen har Nav, Statens lånekasse og Statens vegvesen blitt skaffet som leietagere. Til sammen er leieinntektene fra de tre på 89,9 millioner kroner etter 2020. Avtalene er på ti år, med femårige forlengelsesopsjoner.(Vilkår)

Disse souvenirene kjøper turistene mest av
– Det er noe vi må bestille inn hele tiden.
00:54
Publisert: